Hóa HọcLớp 12

Giải Bài 4 trang 273 sgk Hóa 12 nâng cao

Bài 58: Hóa học và vấn đề môi trường

Bài 4 (trang 273 sgk Hóa 12 nâng cao):

Sau khi tiến hành thí nghiệm nghiên cứu HNO3 tác dụng với Cu, thường có những chất thải nào? Nêu biện pháp xử lí những chất thải này trong phòng thí nghiệm.

Bạn đang xem: Giải Bài 4 trang 273 sgk Hóa 12 nâng cao

Lời giải:

Sau thí nghiệm Cu tác dụng với HNO3 thường thu được khí NO hoặc NO2, muối Cu(NO3)2 và HNO3 còn dư. Để xử lý chúng: chuẩn bị dung dịch kiềm bông tâm dung dịch kiềm (nút ống nghiệm bằng bông này để hấp thụ khí sinh ra hoặc cho khí sinh ra vào dung dịch kiềm).

2NO + O2 → 2NO2

2NO2 + 2NaOH → NaNO2 + NaNO3 + H2O

Phần dung dịch xử lý bằng nước vôi hoặc dung dịch kiềm

Cu(NO3)2 + 2NaOH → 2NaNO3 + Cu(OH)2

HNO3 + NaOH → NaNO3 + H2O

Tham khảo toàn bộ: Giải Hóa 12 nâng cao

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 12, Hóa Học 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button