Lớp 12Vật Lý

Giải Bài 4 trang 229 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Bài 44: Thuyết lượng tử ánh sáng. Lưỡng tính sóng – hạt của ánh sáng

Bài 4 trang 229 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Chiếu một chùm ánh sáng có bước sóng 400 nm vào catot bằng natri của một tế bào quang điện. biết giới hạn quang điện của natri là 0,50 μm, hãy tính vận tốc ban đầu cực đại của các electron quang điện.

Lời giải:

Bạn đang xem: Giải Bài 4 trang 229 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Áp dụng công thức Anh – xtanh, ta có:

Suy ra:

Giải bài tập Vật lý 12 nâng cao: Bài 44. Thuyết lượng tử ánh sáng. Lưỡng tính sóng - hạt của ánh sáng -

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 12 nâng cao: Bài 44. Thuyết lượng tử ánh sáng. Lưỡng tính sóng – hạt của ánh sáng

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 12, Vật Lý 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button