Lớp 12Vật Lý

Giải Bài 4 trang 225 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Bài 43: Hiện tượng quang điện ngoài. Các định luật quang điện

Bài 4 trang 225 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Với một bức xạ có bước sóng thích hợp thì cường độ dòng quang điện bão hòa.

A. Triệt tiêu, khi cường độ chum sáng kích thích nhỏ hơn một giá trị giới hạn.

Bạn đang xem: Giải Bài 4 trang 225 sgk Vật Lý 12 nâng cao

B. Tỉ lệ với bình phương cường độ chum sáng.

C. Tỉ lệ với căn bậc hai của cường độ chum sáng.

D. Tỉ lệ thuận với cường độ chùm sáng.

Lời giải:

Chọn D.

Theo định luật quang điện thứ 2: Đối với mỗi kim loại làm catốt thì cường độ dòng quang điện bão hòa tỉ lệ thuận với cường độ của chùm ánh sáng kích thích.

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 12 nâng cao: Bài 43. Hiện tượng quang điện ngoài. Các định luật quang điện

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 12, Vật Lý 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button