Lớp 12Vật Lý

Giải Bài 3 trang 266 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Bài 52: Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử. Độ hụt khối

Bài 3 trang 266 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Đơn vị khối lượng nguyên tử là

A. Khối lượng của hạt nhân nguyên tử hidro.

Bạn đang xem: Giải Bài 3 trang 266 sgk Vật Lý 12 nâng cao

B. Khối lượng của một nguyên tử hidro.

C. Khối lượng bằng 1/12 lần khối lượng của đồng vị  của nguyên tử cacbon.

D. Khối lượng bằng 1/12 lần khối lượng của đồng vị của nguyên tử oxi.

Lời giải:

Chọn C

Đơn vị khối lượng nguyên tử là khối lượng bằng 1/12 khối lượng của đồng vị Giải bài tập Vật lý 12 nâng cao: Bài 52. Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử. Độ hụt khối -  .

Kí hiệu của khối lượng nguyên tử là u với u = 1,66055.10–27 kg.

Một nguyên tử có số khối là A thì khối lượng của nó gần bằng A tính theo đơn vị u.

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 12 nâng cao: Bài 52. Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử. Độ hụt khối

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 12, Vật Lý 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button