Lớp 12Vật Lý

Giải Bài 3 trang 259 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Bài 51: Hệ thức Anh-xtanh giữa khối lượng và năng lượng

Bài 3 trang 259 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Một hạt có động năng bằng năng lượng nghỉ của nó. Tính tốc độ của hạt.

Lời giải:

Bạn đang xem: Giải Bài 3 trang 259 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Động năng của hạt bằng năng lượng nghỉ của nó: Wđ = E0 = m0.c2

Năng lượng toàn phần của hạt:

→ Tốc độ của hạt 

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 12 nâng cao: Bài 51. Hệ thức Anh-xtanh giữa khối lượng và năng lượng

 

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 12, Vật Lý 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button