Lớp 12Vật Lý

Giải Bài 1 trang 229 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Bài 44: Thuyết lượng tử ánh sáng. Lưỡng tính sóng – hạt của ánh sáng

Bài 1 trang 229 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Theo giả thuyết lượng từ của Plang thì năng lượng của.

Bạn đang xem: Giải Bài 1 trang 229 sgk Vật Lý 12 nâng cao

A. Mọi electron.

B. Mọi nguyên tử.

C. Phân tử mọi chất.

D. Một chùm sáng đơn sắc phải luôn luôn bằng một số nguyên lần lượng tử năng lượng.

Lời giải:

Chọn D

Theo giả thuyết lượng tử của Plăng thì năng lượng của một chùm sáng đơn sắc phải luôn luôn bằng một số nguyên lần lượng tử năng lượng.

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 12 nâng cao: Bài 44. Thuyết lượng tử ánh sáng. Lưỡng tính sóng – hạt của ánh sáng

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 12, Vật Lý 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button