GDCDLớp 11

Em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của mình đối với chính sách dân số và giải quyết việc làm?

Đáp án và lời giải chính xác cho câu hỏi “Em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của mình đối với chính sách dân số và giải quyết việc làm?” cùng với kiến thức mở rộng về chính sách dân số và giải quyết việc làm là những tài liệu học tập vô cùng bổ ích dành cho thầy cô và bạn học sinh.

Trả lời câu hỏi: Em có suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của mình đối với chính sách dân số và giải quyết việc làm? 

– Em nhận thấy, mình là học sinh lớp 11, là một công dân của đất nước. Vì vậy, bản thân em cũng có trách nhiệm trong chính sách dân số và giải quyết việc làm.

– Để thực hiện tốt bổn phận của mình, em sẽ:

Bạn đang xem: Em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của mình đối với chính sách dân số và giải quyết việc làm?

+ Chấp hành chính sách dân số, pháp luật về dân số

+ Chấp hành chính sách giải quyết việc làm và pháp luật về lao động

+ Động viên người thân và những người khác chấp hành

+ Có ý chí vươn lên nắm bắt khoa học kĩ thuật tiên tiến, định hướng đúng đắn nghề nghiệp.

Cùng THPT Ninh Châu tìm hiểu thêm về chính sách dân số và giải quyết việc làm nhé.

Kiến thức mở rộng về chính sách dân số và giải quyết việc làm

1. Chính sách dân số

a. Tình hình dân số nước ta

– Dân số đông:

+ Quy mô dân số lớn

+ Mật độ dân số cao

+ Dân cư phân bố không hợp lí

+ Giảm sinh chưa hiệu quả, chất lượng dân số thấp.

=>Tác động đến đời sống: gây cản trở tốc độ phát triển kinh tế xã hội, gây khó khăn lớn trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống, giải quyết việc làm và thu nhập, làm cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường.

b. Mục tiêu và phương hướng cơ bản của chính sách dân số ở nước ta

     Chính sách dân số ở nước ta đang là bài toán cần được giải quyết, trước tình hình đó, Đảng và nhà nước ta đã đưa ra các mục tiêu và phương hướng cụ thể:

– Về mục tiêu:

+ Giảm tốc độ gia tăng dân số

+ Ổn định quy mô, cơ cấu dân số, phân bố dân cư hợp lí

+ Nâng cao chất lượng dân số nhằm phát huy nguồn lực cho đất nước.

– Về phương hướng:

+ Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lí

+ Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền và giáo dục

+ Nâng cao hiểu biết của người dân

+ Nhà nước đầu tư đúng mức, thực hiện xã hội hóa công tác dân số, tạo điều kiện để mọi gia đình, cá nhân tự nguyện tham gia công tác dân số.

2. Chính sách giải quyết việc làm

a. Tình hình nước ta

– Thiếu việc làm ở thành thị và nông thôn:

– Thu nhập thấp

– Số người trong độ tuổi lao động tăng

– Chất lượng nguồn nhân lực còn thấp

– Số người đổ về thành thị kiếm việc làm ngày càng tăng

– Tỉ lệ thất nghiệp cao.

b. Mục tiêu và phương hướng cơ bản

– Mục tiêu:

+ Tập trung sức giải quyết việc làm ở thành thị và nông thông

+ Phát triển nguồn nhân lực

+ Mở rộng thị trường lao động

+ Giảm tỉ lệ thất nghiệp

+ Tăng tỉ lệ người lao động qua đào tạo.

– Phương hướng:

+ Thức đẩy phát triển sản xuất và dịch vụ

+ Khuyến khích làm giàu theo pháp luật

+ Đẩy mạnh xuất khẩu lao động

+ Sử dụng hiệu quả nguồn vốn hiện có.

3. Trách nhiệm của công dân 

– Chấp hành chính sách dân số, pháp luật về dân số

– Chấp hành chính sách giải quyết việc làm và pháp luật về lao động

– Động viên người thân và những người khác chấp hành

– Có ý chí vươn lên nắm bắt khoa học kĩ thuật tiên tiến, định hướng đúng đắn nghề nghiệp.

4. Câu hỏi vận dụng

Câu 1: Nêu tình hình dân số ở nước ta và tác động của nó đối với mọi mặt của đời sống xã hội. Hãy tìm hiểu về mật độ dân số ở địa phương em và so sánh với mật độ dân số trung bình của cả nước.

Bài làm:

– Tình hình dân số ở nước ta:

+ Dân số đông

+ Quy mô dân số lớ

+ Mật độ dân số cao

+ Dân cư phân bố không hợp lí

+ Giảm sinh chưa hiệu quả, chất lượng dân số thấp.

– Tác động đến đời sống: gây cản trở tốc độ phát triển kinh tế xã hội, gây khó khăn lớn trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống, giải quyết việc làm và thu nhập, làm cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường.

– Mật độ dân số ở ở Hà Nội1.979 người/km², mật độ dân số trung bình cả nước 274 người/km² -> Đông gấp gần 8 lần. 

Câu 2: Nêu tình hình việc làm và mục tiêu của chính sách giải quyết việc làm ở nước. Hãy tìm hiểu và nhận xét tình hình việc làm ở địa phương em.

Bài làm:

– Tình hình việc làm ở nước ta:

+ Thiếu việc làm ở thành thị và nông thôn

+ Thu nhập thấp

+ Số người trong độ tuổi lao động tăng

+ Chất lượng nguồn nhân lực còn thấp

+ Số người đổ về thành thị kiếm việc làm ngày càng tăng

+ Tỉ lệ thất nghiệp cao.

– Mục tiêu việc làm ở nước ta:

+ Tập trung sức giải quyết việc làm ở thành thị và nông thông

+ Phát triển nguồn nhân lực

+ Mở rộng thị trường lao động

+ Giảm tỉ lệ thất nghiệp

+ Tăng tỉ lệ người lao động qua đào tạo.

– Tình hình việc làm ở địa phương em (Hà Nội):

+ Thị trường lao động dồi dào (Từ các tỉnh khác đến)

+ Có nhiều người có bằng cấp đại học, cao đẳng…

+ Độ tuổi lao động trẻ nhiều

+ Có nhiều người có việc làm và cũng có nhiều người chưa có việc làm ổn định.

Câu 3: Có ý kiến cho rằng: Trong nền kinh tế thị trường ở các nước nói chung và ở nước ta nói riêng, chuyện thất nghiệp và thiếu công ăn việc làm là chuyện bình thường, tất yếu mà Nhà nước không thể nào giải quyết được. Vì thế Nhà nước không nên can thiệp vào vấn đề giải quyết vệc làm, vì vấn đề này tự nó sẽ điều chỉnh được.

Câu hỏi:

1. Ý kiến của em về vấn đề này như thế nào?

2. Theo em, làm thế nào để vấn đề dân số và việc làm ở nước ta ngày càng được cải thiện?

3. Trách nhiệm của em trong vấn đề này như thế nào?

Bài làm:

– Em không đồng tình với ý kiến trên vì theo em nghĩ việc thất nghiệp và thiếu công ăn là việc bình thường và diễn ra ở nhiều nước. Tuy nhiên, tỉ lệ thất nghiệp ở nước ta còn quá lớn, nền kinh tế lại đang chậm phát triển. Vì thế, không những đất nước càng khó khăn mà còn phải đối mặt với nhiều vấn đề xã hội khác….

– Theo em, để vấn đề dân số và việc làm nước ta ngày càng được cải thiện, chúng ta cần:

+ Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lí…

+ Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền..

+ Nâng cao hiểu biết của người dân về vấn đề gia đình, bình đẳng giới..

+ Thúc đẩy phát triển sản xuất và dịch vụ…

+ Khuyến khích làm giàu theo pháp luật, tự do hành nghề..

+ Đẩy mạnh xuất khẩu lao động.

+ Tăng cường đầu tư vật chất cho công tác dân số và việc làm.

+ Trách nhiệm của bản thân em trong vấn đề dân số và việc làm của nước ta hiện nay:

+ Chấp hành chính sách dân số và pháp luật về dân số.

+ Chấp hành chính sách giải quyết việc làm và pháp luật về lao động.

+ Động viên bạn bè, người thân trong gia đình cùng thực hiện.

+ Đấu tranh chống những hành vi vi phạm chính sách dân số và giải quyết việc làm.

+ Có ý chí vươn lên nắm bắt khoa học công nghệ, chủ động tìm kiếm việc làm để tăng thu nhập cho bản thân và gia đình, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của đất nước.

+ Luôn có ý thức tu dưỡng, rèn luyện bản thân, trách xa các tệ nạn xã hội, xây dựng nếp sống văn minh, không yêu đương sớm, chọn nghề, chọn trường phù hợp…

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 11, GDCD 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button