Hóa HọcLớp 10

Đồng vị là gì? Nêu 3 ví dụ minh họa.

Trả lời chi tiết, chính xác câu hỏi “Đồng vị là gì? Nêu 3 ví dụ minh họa.” và phần kiến thức tham khảo là tài liệu cực hữu dụng bộ môn Hóa học cho các bạn học sinh và các thầy cô giáo tham khảo.

Trả lời câu hỏi: Đồng vị là gì? Nêu 3 ví dụ minh họa.

Đồng vị là một trong hai hoặc nhiều loại nguyên tử của nguyên tố hóa học có cùng số hiệu nguyên tử và vị trí trong bảng tuần hoàn và hành vi hóa học gần giống nhau nhưng có khối lượng nguyên tử và tính chất vật lý khác nhau 

Ví dụ: 

Bạn đang xem: Đồng vị là gì? Nêu 3 ví dụ minh họa.

Đồng vị là gì? Nêu 3 ví dụ minh họa. (ảnh 2)
Đồng vị là gì? Nêu 3 ví dụ minh họa. (ảnh 3)

Tiếp theo đây, hãy cùng THPT Ninh Châu đi tìm hiểu nhiều hơn những kiến thức về đồng vị và nguyên tử nhé!

Kiến thức tham khảo về đồng vị và nguyên tử 

1. Nguyên tử là gì?

+ Nguyên tử là hạt siêu nhỏ và trung hòa về điện. 

+ Thành phần nguyên tử bao gồm hạt nhân nguyên tử (Proton và Notron) và vỏ nguyên tử (Electron). 

+ Khối lượng của nguyên tử bằng khối lượng của hạt nhân nguyên tử.

2. Nguyên tố hóa học

Số điện tích hạt nhân (số proton, số electron) của những nguyên tử giống nhau thì được gọi là nguyên tố hóa học

Ví dụ: Số đơn vị điện tích hạt nhân của tất cả các nguyên tử là 17 thì là nguyên tố Clo

– Số hiệu nguyên tử của một nguyên tố là số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử đó. Số hiệu nguyên tử được kí hiệu là Z.

– Những đặc trưng cơ bản của nguyên tử bao gồm số khối và số đơn vị điện tích hạt nhân. Trong đó:

+ Nguyên tố được kí hiệu là X

+ Số hiệu nguyên tử được kí hiệu là Z (Z = số p = số e)

+ Số khối được kí hiệu là A (A = Z + N)

3. Lưu ý về đồng vị

Có các đồng vị bền và các đồng vị không bền. Hầu hết các đồng vị có số hiệu nguyên tử Z > 82 là không bền, chúng còn được gọi là các đồng vị phóng xạ.

Đồng vị là gì? Nêu 3 ví dụ minh họa. (ảnh 4)

4. Nguyên tử khối

Nguyên tử khối là khối lượng tương đối của nguyên tử.

Nguyên tử khối bằng số khối hạt nhân: M = A

Nguyên tử khối của một nguyên tử cho biết khối lượng của nguyên tử đó nặng gấp bao nhiêu lần đơn vị khối lượng nguyên tử.

Khối lượng của nguyên tử bằng tổng khối lượng của proton, nơtron và electron trong nguyên tử đó. Proton và nơtron đều có khối lượng xấp xỉ 1u còn electron có khối lượng nhỏ hơn rất nhiều, khoảng 0,00055u. Do đó, có thể coi nguyên tử khối xấp xỉ số khối của hạt nhân.

5. Nguyên tử khối trung bình

Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố có nhiều đồng vị được tính bằng hệ thức:

Đồng vị là gì? Nêu 3 ví dụ minh họa. (ảnh 5)

Với: a, b, c là số nguyên tử (hoặc % số nguyên tử) của mỗi đồng vị.

A, B, C là nguyên tử khối (hay số khối) của mỗi đồng vị.

Ví dụ: Nguyên tố Cacbon có 2 đồng vị bền 126C chiếm 98,89% và 136C chiếm 1,11%. Nguyên tử khối trung bình của cacbon là:

Đồng vị là gì? Nêu 3 ví dụ minh họa. (ảnh 6)

6. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Có hai đồng vị bền của nguyên tố Cacbon. Chiếm 98,89% là 12C và chiếm 1,11% là 13C. Nguyên tố Cacbon có nguyên tử khối trung bình là:

A. 12,5245                 B. 12,0111                 

C. 12,0219                 D. 12,0525

Câu 2: Có ba đồng vị bền trong tự nhiên của Oxi đó là 160 chiếm x1%, 170 chiếm x2 và 180 chiếm 4%. Biết rằng Oxi có nguyên tử khối trung bình là 16,14. 160 và 170 lần lượt có phần trăm đồng vị là:

A. 35% và 61%            B. 80% và 16%               

C. 90% và 6%              D. 25% và 71%

Câu 3: Có hai đồng vị X1 và X2 của một nguyên tố X. 18 là tổng số hạt của đồng vị Xvà 20 là tổng số hạt của đồng vị X2. Trong X, các phần trăm đồng vị bằng nhau và trong X1 các loại hạt cũng bằng nhau. X có nguyên tử khối trung bình là:

A.13                               B. 14                                   

C.15                               D. 16

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 10,Hóa Học 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button