Địa LýLớp 11

Địa Lí 11 Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực Tiết 2

Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực

TIẾT 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA MĨ LA TINH

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỰ NHIÊN, DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI

1. Về tự nhiên

– Cảnh quan chủ yếu: rừng nhiệt đới ẩm và xavan cỏ.

– Khoáng sản: đa dạng, chủ yếu là kim loại màu, kim loại quý và năng lượng.

Bạn đang xem: Địa Lí 11 Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực Tiết 2

→ Tự nhiên giàu có, tuy nhiên đại bộ phận dân cư không được hưởng các nguồn lợi này.

2. Về dân cư và xã hội

– Chênh lệch giàu nghèo giữa các tầng lớp trong xã hội rất lớn.

– Tỉ lệ dân số sống dưới mức nghèo khổ lớn 37 – 62%.

– Tỉ lệ dân thành thị cao, phần lớn sống trong điều kiện khó khăn.

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KINH TẾ

1. Thực trạng

– Nền kinh tế phát triển thiếu ổn định: tốc độ tăng trưởng GDP thấp, dao động mạnh.

– Phần lớn các nước Mĩ La tinh có tỉ lệ nợ nước ngoài cao.

2. Nguyên nhân

– Tình hình chính trị không ổn định.

– Nguồn đầu tư nước ngoài giảm mạnh.

– Vấn đề quản lí nhà nước: duy trì cơ cấu xã hội phong kiến trong thời gian dài, thế lực bảo thủ Thiên chúa giáo cản trở, chưa xây dựng đường lối phát triển kinh tế – xã hội hợp lí, còn phụ thuộc nước ngoài.

3. Biện pháp

– Củng cố bộ máy nhà nước.

– Phát triển giáo dục, cải cách kinh tế.

– Tiến hành công nghiệp hóa, tăng cường mở cửa.

Xem thêm Giải Địa 11: Bài 5 Tiết 2. Một số vấn đề của Mĩ La Tinh

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 11, Địa Lý 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button