GDCDLớp 11

Để bán được hàng hóa nhà sản xuất nên?

Trắc nghiệm: Để bán được hàng hóa nhà sản xuất nên?

A. Chú ý đến số lượng hơn chất lượng

B. Nâng cao chất lượng, đa dạng công dụng của hàng hóa

Bạn đang xem: Để bán được hàng hóa nhà sản xuất nên?

C. Chỉ chú trọng hình thức của sản phẩm

D. Tìm mọi cách để giảm giá sản phẩm

Trả lời:

Đáp án đúng B. Nâng cao chất lượng, đa dạng công dụng của hàng hóa

Cùng THPT Ninh Châu tìm hiểu về Hàng hóa nhé!

1. Hàng hóa là gì?

– Trong kinh tế chính trị Mác – Lênin, hàng hóa là sản phẩm của lao động thông qua trao đối, mua bán. Hàng hóa ở đây có thể là hữu hình như gạo, củi, sắt thép, quyển sách, cái bút hay ở dạng vô hình hàng hóa như sức lao động. Mác cho rằng hàng hóa trước hết phải là đồ vật mang hình dạng có khả năng thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người nhờ vào các tính chất của nó.

– Karl Marx định nghĩa hàng hoá trước hết là đồ vật mang hình dạng có khả năng thoả mãn nhu cầu con người nhờ vào các tính chất của nó. Để đồ vật trở thành hàng hoá cần phải có: 

+ Tính hữu dụng đối với người dùng 

+ Giá trị (kinh tế), nghĩa là được chi phí bởi lao động. 

+ Sự hạn chế để đạt được nó, nghĩa là độ khan hiếm.

– Theo định nghĩa của Karl Marx, hàng hóa là sản phẩm của lao động, thông qua trao đổi, mua bán có thể thỏa mãn một số nhu cầu nhất định của con người. Hàng hóa có thể đáp ứng nhu cầu cá nhân hoặc nhu cầu sản xuất. 

– Hàng hóa có thể tồn tại dưới dạng vật thể hoặc phi vật thể. Từ khái niệm này, ta có thể rút ra kết luận một đồ vật muốn trở thành hàng hoá cần phải thỏa mãn 3 yếu tố:

+ Hàng hóa là sản phẩm của lao động

+ Hàng hóa có thể thỏa mãn một nhu cầu nào đó của con người 

+ Thông qua trao đổi, mua bán

– Sự thay đổi và phát triển nhận thức đối với đời sống kinh tế dẫn đến cách hiểu hàng hóa không như các nhà kinh tế cổ điển xác định. Phạm trù hàng hóa mất đi ranh giới của sự hiển hiện vật lý của vật thể và tiến sát đến gần phạm trù giá trị. Tiền, cổ phiếu, quyền sở hữu nói chung, quyền sở hữu trí tuệ nói riêng, sức lao động, v.v. được xem là hàng hóa trong khi chúng không nhất thiết có những tính chất như đã liệt kê trên.

2. Các thuộc tính cơ bản của hàng hóa là gì?

– Trong mỗi hình thái kinh tế – xã hội khác nhau, sản xuất hàng hóa có bản chất khác nhau, nhưng một vật phẩm sản xuất ra khi đã mang hình thái là hàng hóa thì đều có hai thuộc tính coơ bản là giá trị sử dụng và giá trị.

a. Giá trị sử dụng

– Giá trị sử dụng là công dụng của hàng hóa có thể thỏa mãn một số nhu cầu nào đó của con người. (có thể là nhu cầu về vật chất hoặc tinh thần, nhu cầu cá nhân, nhu cầu tiêu dùng cho sản xuất…). Đối với giá trị sử dụng, hàng hóa có các đặc điểm như sau:

+ Giá trị sử dụng do thuộc tính tự nhiên của hàng hóa quyết định

+ Hàng hóa không nhất thiết chỉ có một giá trị sử dụng duy nhất. Khi khoa học kỹ thuật càng phát triển người ta càng phát hiện ra nhiều thuộc tính mới của hàng hóa và sử dụng chúng cho nhiều mục đích khác nhau. 

+ Giá trị sử dụng là phạm trù vĩnh viễn vì nó tồn tại trong mọi phương thức hoặc mọi kiểu tổ chức sản xuất.

+ Giá trị sử dụng không dành cho bản thân người sản xuất hàng hóa mà cho người tiêu dùng hàng hóa (xã hội). Người mua có quyền sở hữu và sử dụng hàng hóa theo mục đích của họ. Hay nói cách khác, sản phẩm hàng hóa đáp ứng nhu cầu của xã hội.

b. Giá trị hàng hóa

– Giá trị hàng hóa là lao động xã hội của người sản xuất được kết tinh trong hàng hóa. Giá trị này thường do các đơn vị đầu tư định giá.

– Đặc trưng của giá trị hàng hóa:

+ Giá trị hàng hóa là một thuộc tính xã hội, chỉ tồn tại ở những phương thức sản xuất có sản xuất và trao đổi hàng hóa. Phần giá trị này sẽ biểu hiện quan hệ của những người sản xuất hàng hóa nhưng chỉ trên phương diện quan hệ kinh tế.

+ Trong nền kinh tế dựa trên chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất, quan hệ kinh tế giữa người với người biểu hiện thành quan hệ giữa vật với vật. Ban đầu, vật thống trị người được gọi là sự sùng bái hàng hóa. Cho đến khi tiền tệ xuất hiện, mối quan hệ này thay đổi, con người sùng bái tiền tệ hơn.

+ Giá trị trao đổi là biểu hiện của giá trị hàng hóa. Giá trị trao đổi sẽ thay đổi khi giá trị của hàng hóa có sự thay đổi.

3. Mối quan hệ giữa hai thuộc tính của hàng hoá

– Hai thuộc tính của hàng hoá có quan hệ chặt chẽ với nhau, vừa thống nhất, vừa mâu thuẫn với nhau. 

a. Thống nhất

– Hai thuộc tính này cùng đồng thời tồn tại trong một hàng hoá. Nếu một vật có giá trị sử dụng (tức có thể thoả mãn nhu cầu nào đó của con người, xã hội), nhưng không có giá trị (tức không do lao động tạo ra, không có kết tinh lao động) như không khí tự nhiên thì sẽ không phải là hàng hoá. Ngược lại, một vật có giá trị (tức có lao động kết tinh), nhưng không có giá trị sử dụng (tức không thể thoả mãn nhu cầu nào của con người, xã hội) cũng không trở thành hàng hoá.

b. Đối lập

– Thứ nhất, với tư cách là giá trị sử dụng thì các hàng hoá khác nhau về chất (vải mặc, sắt thép, lúa gạo…). Nhưng ngược lại, với tư cách là giá trị thì các hàng hoá lại đồng nhất về chất, đều là “những cục kết tinh đồng nhất của lao động mà thôi”, tức đều là sự kết tinh của lao động, hay là lao động đã được vật hoá ( vải mặc, sắt thép, lúa gạo… đều do lao động tạo ra, kết tinh lao động trong đó). 

– Thứ hai, quá trình thực hiện giá trị và giá trị sử dụng có sự tách rời nhau cả về mặt không gian và thời gian. 

+ Giá trị được thực hiện trong lĩnh vực lưu thông và thực hiện trước. 

+ Giá trị sử dụng được thực hiện sau, trong lĩnh vực tiêu dùng. 

– Người sản xuất quan tâm tới giá trị, nhưng để đạt được mục đích giá trị bắt buộc họ cũng phải chú ý đến giá trị sử dụng, ngược lại người tiêu dùng quan tâm tới giá trị sử dụng để thoả mãn nhu cầu tiêu dùng của mình.

– Nhưng muốn có giá trị sử dụng họ phải trả giá trị cho người sản xuất ra nó. Nếu không thực hiện giá trị sẽ không có giá trị sử dụng. Mâu thuẫn giữa giá trị sử dụng và giá trị hàng hoá cũng chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng sản xuất thừa.

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 11, GDCD 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button