Lịch SửLớp 10

Đạo Thiên chúa được truyền bá vào nước ta thông qua | Lịch sử 10

Lời giải và đáp án chính xác nhất cho câu hỏi trắc nghiệm “Đạo Thiên chúa được truyền bá vào nước ta thông qua” kèm kiến thức tham khảo là tài liệu trắc nghiệm môn Lịch sử 10 hay và hữu ích.

Trắc nghiệm: Đạo Thiên chúa được truyền bá vào nước ta thông qua

A. Thương nhân phương Tây

B. Giáo sĩ phương Tây

Bạn đang xem: Đạo Thiên chúa được truyền bá vào nước ta thông qua | Lịch sử 10

C. Thương nhân Trung Quốc

D. Giáo sĩ Nhật Bản

Trả lời:

Đáp án đúng: B. giáo sĩ phương Tây

Giải thích: Đạo Thiên chúa được truyền bá vào nước ta thông qua giáo sĩ phương Tây

Bổ sung thêm kiến thức cùng THPT Ninh Châu thông qua bài mở rộng về Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI-XVIII nhé!

Kiến thức tham khảo về Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI-XVIII 

I. Tư tưởng Tôn giáo

– Thế kỷ XVI – XVIII Nho giáo từng bước suy thoái, trật tự phong kiến bị đảo lộn.

– Phật giáo có điều kiện khôi phục lại, nhưng không phát triển mạnh như thời kỳ Lý – Trần.

– Kiến trúc Phật giáo như: Chùa Thiên Mụ (Huế), Phật bà Quan âm nghìn tay nghìn mắt, các tượng La Hán chùa Tây Phương (Hà Tây)….

– Nhiều vị chúa quan tâm cho sửa sang chùa chiền, đúc đồng, tô tượng.

– Thế kỷ XVI – XVIII đạo Thiên chúa được truyền bá ngày càng rộng rãi.

– Tín ngưỡng truyền thống phát huy: thờ cúng tổ tiên, thần linh, anh hùng hào kiệt.

– Đời sống tín ngưỡng ngày càng phong phú.

II. Phát triển giáo dục và văn học

1. Giáo dục

– Trong tình hình chính trị không ổn định, giáo dục Nho học vẫn tiếp tục phát triển.

+ Giáo dục ở Đàng Ngoài vẫn như cũ nhưng sa sút dần về số lượng.

+ Đàng Trong: 1646 chúa Nguyễn tổ chức khoa thi đầu tiên.

+ Thời Quang Trung: đưa chữ Nôm thành chữ viết chính thống.

– Chiếu Nôm – Bút tích của Nguyễn Huệ gửi La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp

– Nhận xét

+ Giáo dục tiếp tục phát triển nhưng chất lượng giảm sút.

+ Nội dung giáo dục vẫn là Nho học, SGK vẫn là Tứ Thư, Ngũ Kinh. Các nội dung khoa học không được chú ý, vì vậy giáo dục không góp phần tích cực để phát triển nền kinh tế thậm chí còn kiềm hãm sự phát triển kinh tế.

2. Văn học

– Nho giáo suy thoái. Văn học chữ Hán giảm sút so với giai đoạn trước.

– Văn học chữ Nôm phát triển mạnh những nhà thơ nổi tiếng như: Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đào Duy Từ, Phùng Khắc Khoan…..

– Bên cạnh dòng văn học chính thống, dòng văn học trong nhân dân nở rộ với các thể loại phong phú: ca dao, tục ngữ, lục bát, truyện cười, truyện dân gian… mang đậm tính dân tộc và dân gian.

– Thể hiện tinh thần dân tộc của nguyên nhân Việt. Người Việt đã cải biến chữ Hán thành chữ Nôm để viết văn, làm thơ…

* Điểm mới trong văn học thế kỷ XVI – XVIII:

– Văn học dân gian rất phát triển trong khi văn học chữ Hán suy giảm.

– Phản ánh thực tế Nho giáo ngày càng mất uy tín đồng thời chứng tỏ cuộc sống tinh thần của nhân dân được đề cao góp phần làm cho văn học thêm phong phú, đa dạng

– Thế kỷ XVIII chữ Quốc ngữ xuất hiện nhưng chưa phổ biến.

III. NGHỆ THUẬT VÀ KHOA HỌC – KỸ THUẬT

* Nghệ thuật

– Kiến trúc điêu khắc không phát triển như giai đoạn trước.

– Nghệ thuật dân gian hình thành và phát triển phản ánh đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đồng thời mang đậm tính địa phương.

* Khoa học – kỹ thuật:

– Sử học: Ô châu cận lục, Đại Việt thông sử, Phủ biên tạp lục, Đại Việt sử ký tiền biên, Thiên Nam ngữ lục.

– Địa lý: Thiên nam tứ chi lộ đồ thư.

– Quân sự: Khổ trướng khu cơ của Đào Duy Từ.

– Triết học có Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê Quý Đôn.

– Y học có Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.

– Kỹ thuật: đúc súng đại bác theo kiểu phương Tây, đóng thuyền chiến, xây thành luỹ.

* Ưu điểm và hạn chế

– Về khoa học: đã xuất hiện một loạt các nhà khoa học, tuy nhiên khoa học tự nhiên không phát triển.

– Về kĩ thuật: đã tiếp cận với một số thành tựu kĩ thuật hiện đại của phương Tây nhưng không được tiếp nhận và phát triển. Do hạn chế của chính quyền thống trị và sự hạn chế của trình độ nhân dân đương thời.

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 10, Lịch sử 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button