Lớp 11Vật Lý

Công thức tính hiệu suất của bộ nguồn?

Trả lời chi tiết, chính xác câu hỏi “Công thức tính hiệu suất của bộ nguồn?” và phần kiến thức tham khảo về Hiệu suất nguồn điện là tài liệu cực hữu dụng bộ môn Vật lí 11 cho các bạn học sinh và các thầy cô giáo tham khảo.

Trả lời câu hỏi: Công thức tính hiệu suất của bộ nguồn?

Trong đó:

+ H là hiệu suất của nguồn điện, có đơn vị %

Bạn đang xem: Công thức tính hiệu suất của bộ nguồn?

+ Aich là điện năng tiêu thụ có ích, là điện năng tiêu thụ trên mạch ngoài, có đơn vị Jun (J);

+ Ang là công của nguồn điện, có đơn vị Jun (J);

+ U là hiệu điện thế trên hai đầu mạch ngoài, có đơn vị vôn (V);

+ ξ là suất điện động của nguồn điện, có đơn vị vôn (V);

+ I là cường độ dòng điện trong toàn mạch, có đơn vị ampe (A);

+ t là thời gian dòng điện chạy trong mạch, có đơn vị giây (s).

Bổ sung kiến thức với THPT Ninh Châu về hiệu suất nguồn điện các bạn nhé!

Kiến thức tham khảo về Hiệu suất của nguồn điện

1. Khái niệm Hiệu suất của nguồn điện

– Mạch điện một chiều đầy đủ gồm có nguồn điện, dây dẫn và các thiết bị tiêu thụ điện như điện trở hay bóng đèn. Phần đoạn mạch điện không chứa nguồn được gọi là mạch ngoài, phần đoạn mạch điện chỉ chứa nguồn gọi là mạch trong.

– Nguồn điện bao giờ cũng có điện trở trong, vì vậy, khi có dòng điện chạy trong mạch thì điện năng do nguồn điện cung cấp sẽ được tiêu thụ ở cả mạch ngoài và ở mạch trong. Công của nguồn điện bằng tổng điện năng tiêu thụ ở mạch ngoài và ở mạch trong. Trong đó, phần điện năng tiêu thụ ở mạch ngoài là điện năng tiêu thụ có ích, phần điện năng tiêu thụ ở mạch trong là điện năng hao phí.

– Hiệu suất của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho mức độ sử dụng hữu ích điện năng do nguồn điện cung cấp, được tính bằng tỉ số điện năng tiêu thụ có ích và công của nguồn điện, tính theo đơn vị phần trăm.

Công thức tính hiệu suất của bộ nguồn? (ảnh 2)

2. Các công thức tính hiệu suất

a. Công thức tính hiệu suất của máy thu điện

Công thức tính hiệu suất của bộ nguồn? (ảnh 3)

Trong đó

+ E’, r’ là suất phản điện và điện trở trong của máy thu

+ R là điện trở mạch ngoài

b. Công thức tính hiệu suất máy biến áp

Công thức tính hiệu suất của bộ nguồn? (ảnh 4)

Trong đó:

+ η là hiệu suất của máy biến áp

+ P in, P out là công suất vào và ra của máy biến áp

+ P th là hiệu suất tổn hao của máy biến áp

+ P cu, P fe là hiệu suất tổn hao của đồng và sắt

3. Một số lưu ý khi áp dụng công thức tính hiệu suất phản ứng

 – Khi tính hiệu suất phản ứng, bạn cần phải xác định đúng các đơn vị như gam, mol,…để đảo bảo phép tính không xảy ra sai sót.

– Hiệu suất của phản ứng luôn nhỏ hơn 100%, nếu như kết quả của bạn lớn hơn 100% nhưng bạn lại chắc chắn phép toán đó không sai thì có thể do sản phẩm của phản ứng đó chưa được tinh khiết.

– Cần phải xác định rõ đâu là hiệu suất phản ứng với đâu là sai số và độ hao phí của phản ứng.

– Hiệu suất % được tính như sau: % hiệu suất = (lượng tt/ lương lt) x100

– Độ hao phí của p/ứng: % hao phí = 100% – % hiệu suất

– Sai số của p/ứng: Sai số pư = lượng lý thuyết – lượng thực thế.

4. Một số bài tập mình họa

Bài 1: Mắc một điện trở 14Ω vào hai cực của một nguồn điện co điện trở trong là 1Ω thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn là 8,4 V.

a) Tính cường độ dòng điện trong mạch và suất điện động của nguồn.

b) Tính hiệu suất của nguồn điện.

Bài giải: 

Công thức tính hiệu suất của bộ nguồn? (ảnh 5)

Bài 2: Một nguồn điện có suất điện động 12 V và điện trở trong 2W. Nối điện trở R vào hai cực của nguồn điện thành mạch kín thì công suất tiêu thụ trên điện trở R bằng 16 W. Tính giá trị của điện trở R và hiệu suất của nguồn.

Bài giải:

Công thức tính hiệu suất của bộ nguồn? (ảnh 6)

Bài 3: 

a) Mạch kín gồm acquy E = 2,2V cung cấp điện năng cho điện trở mạch ngoài R = 0,5Ω. Hiệu suất của acquy H = 65%. Tính cường độ dòng điện trong mạch.

b) Khi điện trở mạch ngoài thay đổi từ R1 = 3Ω đến R2 = 10,5Ω thì hiệu suất của acquy tăng gấp đôi. Tính điện trở trong của acquy.

Bài giải:

Công thức tính hiệu suất của bộ nguồn? (ảnh 7)

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 11, Vật Lý 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button