Lớp 12Sinh Học

Cơ sở tế bào học của quy luật phân li?

Lời giải và đáp án chính xác nhất cho câu hỏi trắc nghiệm “Cơ sở tế bào học của quy luật phân li?” kèm kiến thức tham khảo là tài liệu trắc nghiệm môn Sinh học 12 hay và hữu ích.

Trắc nghiệm: Cơ sở tế bào học của quy luật phân li?

A. Sự phân li của các cặp nst tương đồng trong phát sinh giao tử và sự thụ tinh đưa đến sự phân li của cặp gen alen 

B. Sự phân li của các cặp nst tương đồng trong phát sinh giao tử và sự tổ hợp của chúng trong thụ tinh đưa đến sự phân li và tổ hợp của cặp gen alen 

Bạn đang xem: Cơ sở tế bào học của quy luật phân li?

C. Sự phân li của các cặp nst tương đồng trong phát sinh giao tử và sự tổ hợp của chúng trong thụ tinh đưa đến sự phân li của cặp gen alen 

D. Sự phân li của các cặp nst tương đồng trong phát sinh giao tử và sự thụ tinh đưa đến sự phân li của cặp gen alen

Trả lời:

Đáp án đúng: B. Sự phân li của các cặp nst tương đồng trong phát sinh giao tử và sự tổ hợp của chúng trong thụ tinh đưa đến sự phân li và tổ hợp của cặp gen alen 

Giải thích:

Cơ sở tế bào học của quy luật phân li là: Sự phân li của các cặp nst tương đồng trong phát sinh giao tử và sự tổ hợp của chúng trong thụ tinh đưa đến sự phân li và tổ hợp của cặp gen alen 

Bổ sung thêm kiến thức cùng THPT Ninh Châu thông qua bài mở rộng về một số Cơ sở tế bào học nhé

Kiến thức tham khảo về một số Cơ sở tế bào học

1. Cơ sở tế bào học của hiện tượng hoán vị gen

Cơ sở tế bào học của hoán vị gen là sự tiếp hợp và trao đổi chéo giữa 2 cromatit, nhưng 2 cromatit này phải không có quan hệ với nhau trong cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Quá trình này cũng được diễn ra kỳ đầu của giai đoạn giảm phân lần 1. Nhờ đó, 2 gen alen có thể hoán đổi vị trí với nhau để tạo thành quá trình hoán vị gen.

Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần phải phân biệt giữa tái tổ hợp gen và hoán vị gen. Khác với hoán vị gen, cơ sở tế bào học của tái tổ hợp gen chính là sự trao đổi chéo giữa các đoạn tương ứng của cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Từ đó, dẫn tới sự hoán vị của các gen alen, đồng thời tạo ra sự tổ hợp lại các gen không alen. Chính bởi vì việc tạo ra các tổ hợp gen không alen đã tạo nên sự khác biệt giữa 2 khái niệm này.

2. Cơ sở tế bào học của liên kết gen

Cơ sở tế bào học của quy luật phân li? (ảnh 2)

– Mỗi NST được cấu tạo bởi 1 phân tử ADN, gen là 1 đoạn phân tử ADN, do đó mỗi NST chứa nhiều gen, các gen xếp thành hàng dọc trên NST.

– Sự phân li của các NST trong giảm phân và sự tổ hợp tự do của các NST trong thụ tinh đã dẫn tới sự phân li và tổ hợp của các gen trên cùng 1 NST.

– Các gen càng nằm gần nhau trên một NST thì liên kết càng chặt chẽ, các gen càng nằm xa nhau thì lực liên kết càng yếu.

3. Cơ sở tế bào của nuôi cấy mô

Mô tế bào bào là một phần của cơ thể nhưng chúng vẫn có tính độc lập riêng biệt. Vì thế, khi ta tách riêng chúng để nuôi trong một môi trường thích hợp với đầy đủ các chất dinh dưỡng, các mô tế bào có thể phát triển thành mô cơ quan, thậm chí là mô cơ thể. Tế bào thực vật có tính toàn năng. Tức là mọi tế bào sẽ đều có cùng hệ gen và có khả năng sinh sản vô tính.

Do đó, chúng có thể được nuôi cấy để tạo ra cơ thể mới. Dựa trên tính toàn năng này, phương pháp nuôi cấy mô tế bào đã xuất hiện. Cơ sở khoa học của công nghệ tế bào được dựa trên sự nhân đôi và phân li đồng đều của các nhiễm sắc thể trong quá trình nguyên phân.

Cơ sở tế bào học của quy luật phân li? (ảnh 3)

4. Cơ sở tế bào học của phân li độc lập

Cơ sở tế bào học của quy luật phân li? (ảnh 4)

Cơ sở tế bào học của quy luật phân li độc lập

– Các gen qui định các tính trạng khác nhau nằm trên các NST tương đồng khác nhau thì phân li độc lập khi giảm phân:

+ Các cặp NST tương đồng phân li về các giao tử độc lập → sự phân li độc lập của các alen.

+ Sự phân li cặp NST xảy ra với xác xuất như nhau → 4 loại giao tử với tỉ lệ ngang nhau (1AB, 1Ab, 1aB, 1ab).

– Các nhau tử kết hợp ngẫu nhiên trong quá trình thụ tinh → Xuất hiện các tổ hợp gen khác nhau (biến dị tổ hợp).

– Điều kiện nghiệm đúng:

+ Số lượng cá thể ở các thế hệ lai phải đủ lớn để số liệu thống kê được chính xác.

+ Sự phân li NST như nhau khi tạo giao tử và sự kết hợp ngẫu nhiên của các kiểu giao tử khi thụ tinh.

+ Các giao tử và các hợp tử có sức sống như nhau. Sự biểu hiện hoàn toàn của tính trạng

+ Mỗi cặp gen nằm trên một cặp NST tương đồng.

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 12, Sinh Học 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button