Lớp 10Sinh học

Chuỗi truyền electron hô hấp là gì? – Sinh 10

Trắc nghiệm: Chuỗi truyền electron hô hấp là gì? Diễn ra ở đâu?

Chuỗi truyền êlectron hô hấp diễn ra ở:

A. màng lưới nội chất trơn.

Bạn đang xem: Chuỗi truyền electron hô hấp là gì? – Sinh 10

B. màng ngoài của ti thể. 

C. màng lưới nội chất hạt. 

D. màng trong của ti thể.

Trả lời:

Đáp án đúng: D. màng trong của ti thể.

Cùng THPT Ninh Châu tìm hiểu về Hô hấp tế bào các em nhé!

1. Khái niệm hô hấp

– Hô hấp tế bào là quá trình chuyển hoá năng lượng diễn ra trong mọi tế bào sống. Trong quá trình này, các chất hữu cơ bị phân giải thành nhiều sản phẩm trung gian rồi cuối cùng đến CO2 và H2O, đồng thời năng lượng tích luỹ trong các chất hữu cơ được giải phóng và chuyển thành năng lượng của các phân tử ATP, dạng năng lượng dễ sử dụng cho mọi hoạt động của tế bào. Phương trình tổng quát của quá trình hô hấp tế bào là:

C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + Năng lượng (ATP + nhiệt)

2. Bản chất của hô hấp tế bào

Đọc khái niệm thì thấy hô hấp tế bào khá rắc rối. Nhưng nếu hiểu đơn giản thì nó cũng chỉ là quá trình phân giải các nguyên liệu hữu cơ, các phân tử đường đơn trong cơ thể thành các thành phần vô cơ đơn giản hơn. Trong quá trình phân giải nguyên liệu hữu cơ thì nó giải phóng ra năng lượng – thứ cần thiết để cơ thể có thể di trì hoạt động sống.

Chuỗi oxi hóa khử trong hô hấp tế bào sẽ xảy ra nhanh hay chậm phụ thuộc vào chính nhu cầu năng lượng của các tế bào. Nếu cơ thể vận động mạnh, quá trình trao đổi chất diễn ra nhanh chóng thì chuỗi oxy hóa khử cũng nhiều hơn.

3. Các giai đoạn

a, Giai đoạn đường phân 

– Quá trình glucozo đi vào axit piruvic bằng phương pháp phân giải được gọi là quá trình đường phân. 

– Quá trình đường phân được thực hiện ở tế bào chất, trong đó bao gồm một số nguyên liệu để thực hiện đó là glucozơ, 2ATP, 2NADH

– Diễn biến của quá trình đường phân:

[CHUẨN NHẤT] Chuỗi truyền electron hô hấp là gì?

+ Có sự tham gia của rất nhiều enzim và nhiều phản ứng trung gian trong quá trình hô hấp tế bào.

+ Mỗi lần phản ứng xảy ra thì tạo ra một lượng năng lượng nhất định

+ Biến đổi glucozơ (6C) để phá vỡ các liên kết, phân giải thành 2 axit piruvic (3C), 2 NADH và một lượng năng lượng (ATP)

=> Quá trình đường phân cho ra kết quả thu về được 2  axit piruvic, ATP và 2 NADH

b, Chu trình Crep

[CHUẨN NHẤT] Chuỗi truyền electron hô hấp là gì (ảnh 2)

Một chu trình Crep khép kín

Sau khi kết thúc giai đoạn đường phân chúng ta sẽ chuyển qua chu trình Crep. 2 phân tử axit piruvic từ giai đoạn đường phân sẽ bắt đầu quá trình di chuyển vào chất nền của ti thể. Tại đây các phân tử axit piruvic sẽ được biến đổi thành các phân tử acetyl-CoA. Phân tử acetyl-CoA chính là nguyên liệu để thực hiện chu trình Crep. Trong quá trình biến đổi axit piruvic tại chu trình Crep sẽ tạo ra thêm 2 phân tử NADH và giải phóng 2 phân tử CO2.

Kết quả chu trình Crep tạo ra các phân tử NADH, FADH2 (flavin ađênin đinuclêôtit) và ATP.

c. Quá trình chuỗi chuyền electron hô hấp

– Quá trình chuỗi chuyền electron hô hấp được thực hiện trong ti thể, trong đó bao gồm các nguyên liệu để thực hiện quá trình là NADH và FADH2

– Diễn biến quá trình chuỗi chuyền electron hô hấp:

[CHUẨN NHẤT] Chuỗi truyền electron hô hấp là gì (ảnh 3)

+ Trong chu trình Crep, hiđro được tách ra từ axit piruvic. Từ đây, chuỗi chuyền electron là điểm hiđro di chuyển đến.

+ O2 là nơi mà NADH vận chuyển electron đến bằng cách thực hiện một chuỗi phản ứng oxi hóa khử liên tiếp nhau. Quá trình oxi hóa hai phân tử là NADH và FADH2 tạo ra một lượng năng lượng nhất định để tổng hợp ATP

=> Kết quả thu về được sau chuỗi chuyền electron hô hấp đó là nhiệt lượng và một lượng năng lượng (38 ATP)

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 10,Sinh học 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button