Lịch SửLớp 12

Chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc là cuộc chiến tranh mang tính chất gì?

Trả lời chi tiết, chính xác câu hỏi “Chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc là cuộc chiến tranh mang tính chất gì?” và phần kiến thức tham khảo là tài liệu cực hữu dụng bộ môn Lịch sử 12 cho các bạn học sinh và các thầy cô giáo tham khảo

Trả lời câu hỏi: Chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc là cuộc chiến tranh mang tính chất gì?

+ Là cuộc chiến tranh nhân dân toàn dân, toàn diện, lấy lực lượng vũ trang ba thứ quân làm nòng cốt, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.

+ Là cuộc chiến tranh chính nghĩa, tự vệ cách mạng, nhằm bảo vệ độc lập tự do của dân tộc, bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân và mọi thành quả của cách mạng.

Bạn đang xem: Chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc là cuộc chiến tranh mang tính chất gì?

– Là cuộc chiến tranh mạng tính hiện đại (hiện đại về vũ khí, trang bị, tri thức và nghệ thuật quân sự). Nhưng trước tiên ở đây hiện đại đòi hỏi phải hiện đại về côn người, con người phải nắm bắt được khoa học kỹ thuật và chỉ có làm chủ được khoa học kỹ thuật thì mới điều khiển, sử dụng được các loại vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại và mới biết được cách phòng tránh và đánh trả cuộc chiến tranh có sử dụng vũ khí công nghệ cao.

Cùng THPT Ninh Châu tìm hiểu thêm về Chiến tranh nhân dân nhé!

Kiến thức mở rộng về Chiến tranh nhân dân

1. Định nghĩa chiến tranh nhân dân

Chiến tranh nhân dân là chiến lược quân sự tại Việt Nam để chỉ chung các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc do nhân dân Việt Nam tiến hành trong tiến trình lịch sử, được hệ thống thành lý luận trong hai cuộc Kháng chiến chống Pháp và can thiệp Mỹ (1945-54) và Kháng chiến chống Mỹ (1954-75), và thuật ngữ này lại được dùng để đánh giá những cuộc chiến tranh thời phong kiến.

2. Ý nghĩa và đặc điểm của chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc

a. Ý nghĩa:

Là cuộc chiến tranh chính nghĩa tự vệ cách mạng và mang tính hiện đại.

b. Đặc điểm của chiến tranh nhân dân:

– Bối cảnh quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp ,chúng ta tiến hành chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc trong điều kiện cả nước đang thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược để nhằm thực hiện 1 mục tiêu lớn của thời đại hòa bình độc lập dân tộc và xã hội chủ nghĩa.

– Trong cuộc chiến tranh nhân dân ta phải bảo vệ độc lập-thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ củng như  chế độ xã hội chủ nghĩa.Mặt khác cuộc chiến tranh luôn mang tính độc lập tự chủ dựa vào sức mình là chính .

– Chiến tranh diễn ra khẩn trương mang tính quyết liệt ngay từ  đầu củng như  trong suốt quá trình chiến đấu. Tiến hành chiến tranh xâm lược, đối phương sẽ thực hiện phương châm chiến lược “Đánh nhanh, giải quyết nhanh”. Quy mô chiến tranh có thể lớn và ác liệt ngay từ đầu. Kết hợp tiến công hoả lực với tiến công trên bộ, tiến công từ bên ngoài kết hợp với diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ ở bên trong và bao vây phong toả đường không, đường biển và đường bộ nhằm đạt được mục tiêu chiến lược trong thời gian ngắn.

– Hình thái đất nước luôn chuẩn bị sẵn sàng,thế trận quốc phòng an ninh ngày càng được củng cố vững chắc,có đk để phát huy sức mạnh tổng hợp.chủ động đánh địch ngay từ đầu và lâu dài.

3. Mục tiêu chiến lược của chiến tranh nhân dân

Khiến địch đông mà hoá thiếu, có sức mạnh lớn mà không phát huy được tác dụng, có sở trường mà không thi thố được, lại bị sa lầy trong biển lửa của toàn dân, lúng túng và bị động trong một kiểu chiến tranh không rõ đâu là tiền tuyến đâu là hậu phương, một kiểu chiến tranh xen kẽ triệt để. Chiến tranh nhân dân khoét sâu những mâu thuẫn cố hữu của bất cứ một đội quân xâm lược nào; đó là các mâu thuẫn giữa phân tán và tập trung, giữa phòng ngự và tiến công, giữa đánh nhanh và đánh kéo dài; làm cho lực lượng và phương tiện của đối phương ngày càng bị hao mòn, ý chí xâm lược ngày càng sa sút…

Ngày nay, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chiến tranh nhân dân vẫn tiếp tục được Đảng ta vận dụng, bổ sung và phát triển. Trong tình hình mới Đảng ta xác định phải xây dựng nền quốc phòng toàn dân, lực lượng vũ trang nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.

Mục tiêu bảo vệ Tổ quốc được Hội nghị Bộ chỉ huy Trung ương lần thứ 8 Khóa XI xác định rõ: “Bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nền văn hóa; giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình để xây dựng, phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Để đạt mục tiêu đó, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải hết sức nỗ lực, luôn nêu cao cảnh giác, sãn sàng chiến đấu đập tan mọi âm mưu và thủ đoạn của các thế lực thù địch. Công tác giáo dục tuyên truyền có vai trò quan trọng trong việc phát huy cao nhất thế trận lòng dân để gần 100 triệu người dân Việt Nam là bấy nhiêu chiến sỹ.

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 12, Lịch Sử 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button