Lớp 11Sinh Học

Chất trung gian hoá học nằm ở bộ phận nào của xinap?

Đáp án chính xác nhất cho câu hỏi trắc nghiệm “Chất trung gian hoá học nằm ở bộ phận nào của xinap?” cùng với những kiến thức mở rộng về xinap là tài liệu đắt giá môn dành cho các thầy cô giáo và bạn em học sinh tham khảo.

Trắc nghiệm: Chất trung gian hoá học nằm ở bộ phận nào của xinap?

A. Chuỳ xinap

B. Màng sau xinap

Bạn đang xem: Chất trung gian hoá học nằm ở bộ phận nào của xinap?

C. Màng trước xinap

D. Khe xinap

Trả lời:

Đáp án: A. Chuỳ xinap

Giải thích:

Chất trung gian hóa học đi qua khe xináp làm thay đổi tính thấm ở màng sau xináp và làm xuất hiện điện thế hoạt động lan truyền đi tiếp. Enzim có ở màng sau xináp thủy phân axêtincôlin và côlin. Hai chất này quay trở lại chùy xinap và được tái tổng hợp lại thành axêlineôlin chứa trong các túi.

Cùng THPT Ninh Châu tìm hiểu thêm về Xinap nhé!

Kiến thức tham khảo về Xinap

I. Khái niệm của Xinap

– Xinap là diện tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với tế bào thần kinh, hoặc giữa tế bào thần kinh với loại tế bào khác như tế bào cơ, tế bào tuyến… có vai trò dẫn truyền xung thần kinh. Chính vì thế, cấu tạo của xinap rất mỏng và nhỏ.

II. Cấu tạo cảu Xinap

– Có 2 loại xináp: xinap hóa học và xinap điện. (Nội dung bài học chỉ đề cập đến xinap hóa học).

1. Cấu tạo xinap hóa học

– Chùy xinap gồm: Ti thể, túi chứa chất trung gian hóa học và màng trước xináp.

– Khe xinap, nằm giữa màng trước và màng sau.

– Màng sau xinap và thụ quan tiếp nhận chất trung gian hóa học.

Trong đó, chùy xinap là bộ phận chứa màng trước và chất trung gian hóa học, bao gồm axetylcolin và noradrenanin, màng sau xinap chứa các enzym và thụ thể tiếp nhận các chất trung gian hóa học. Cuối cùng là khe xinap, đây là bộ phận nằm giữa màng trước và màng sau của xinap.

2. Đặc điểm

– Mỗi xinap chỉ chứa một loại chất trung gian hóa học.

– Chất trung gian hóa học phổ biến ở động vật là axêtincôlin và norađrênalin.

– Các chất trung gian hóa học khác, ít phổ biến hơn: đôpamin, serôtônin…

III. Quá trình truyền tin qua xinap

– Sau khi khám phá xinap là gì, tất cả chúng ta đã biết xinap là bộ phận tiếp xúc với tế bào thần kinh, vì thế, chúng có một công dụng vô cùng quan trọng, đó là truyền tin. Vậy quy trình truyền tin qua xinap diễn ra theo trật tự nào?

Chất trung gian hoá học nằm ở bộ phận nào của xinap? (ảnh 2)

– Trước tiên, xung thần kinh sẽ tác động đến chùy xinap và khiến ion (Ca2+)đi vào trong bộ phận này của xinap. Sau đó, các ion (Ca2+) sẽ làm các bóng chứa axetylcolin gắn vào màng trước và bị vỡ ra. Qua đó giải phóng axetylcolin vào trong khe của xinap.

+ Xung thần kinh lan truyền đến chùy xinap và làm Ca2+ vào trong chùy xinap.
+ Ca * làm cho các bóng chứa chất trung gian hóa học gắn vào màng trước và vỡ ra. Chất trung gian hóa học đi qua khe xinap đến màng sau.
+ Chất trung gian hóa học gắn vào thụ thể ở màng sau gây xuất hiện điện thế hoạt động ở màng sau. Điện thế hoạt động (xung thần kinh) hình thành lan truyền đi tiếp.
– Quá trình truyền tin qua Xinap chỉ truyền theo 1 chiều vì màng trước Xinap chỉ có các bóng chứa chất trung gian hóa học mà không có thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học, còn ở màng sau Xinap chỉ có thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học mà không có bóng chứa chất trung gian hoá học.

IV. Đặc điểm của quá trình truyền tin thông qua xinap

Vậy quá trình truyền tin này có đặc điểm gì?

– Thứ nhất, quá trình truyền tin qua xinap có tốc độ lan truyền chậm do phải trải qua nhiều giai đoạn và nhiều môi trường.

– Thứ hai, các thông tin chỉ được truyền qua xinap khi có các chất trung gian hóa học.

– Cuối cùng, quá trình truyền tin qua xinap chỉ có thể thực hiện một chiều, từ màng trước qua màng sau của xinap.

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 11, Sinh 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button