Lớp 12Vật Lý

Cấu tạo con lắc lò xo là gì?

Câu hỏi: Cấu tạo con lắc lò xo là gì?

Lời giải:

– Con lắc lò xo gồm một vật nặng m gắn vào một đầu của lò xo có độ cứng k và có khối lượng không đáng kể.

Bạn đang xem: Cấu tạo con lắc lò xo là gì?

– Con lắc có một vị trí cân bằng mà khi ta thả vật ra, vật sẽ đứng yên mãi. Nếu kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng buông ra vật sẽ dao động quanh vị trí cân bằng giữa hai biên.

[CHUẨN NHẤT] Cấu tạo con lắc lò xo là gì?

Cùng THPT Ninh Châu tìm hiểu thêm về lí thuyết con lắc lò xo và bài tập liên quan nhé:

I. Khảo sát dao động của con lắc lò xo về mặt động lực học

Xét vật ở li độ x, lò xo giãn một đoạn Δl=x, lực đàn hồi của lò xo F=−kΔl

Phương trình dao động của con lắc lò xo về mặt động lực học là:

[CHUẨN NHẤT] Cấu tạo con lắc lò xo là gì? (ảnh 2)

Trong đó:

F: là lực tác dụng lên m (N)

x: là li độ của vật (m)

k: độ cứng của lò xo (N/m)

dấu (-) chỉ ra rằng lực F luôn hướng về vị trí cân bằng.

[CHUẨN NHẤT] Cấu tạo con lắc lò xo là gì? (ảnh 3)

– Lực luôn hướng về vị trí cân bằng gọi là lực kéo về. Nó có độ lớn tỉ lệ với li độ và là lực gây ra gia tốc cho vật dao động điều hòa.

II. Khảo sát dao động của con lắc lò xo về mặt năng lượng

1. Động năng của con lắc lò xo

– Động năng của con lắc lò xo là động năng của vật m:

[CHUẨN NHẤT] Cấu tạo con lắc lò xo là gì? (ảnh 4)

2. Thế năng của con lắc lò xo

[CHUẨN NHẤT] Cấu tạo con lắc lò xo là gì? (ảnh 5)

3. Cơ năng của con lắc lò xo. Sự bảo toàn cơ năng

– Cơ năng của con lắc:

[CHUẨN NHẤT] Cấu tạo con lắc lò xo là gì? (ảnh 6)

– Khi không có ma sát thì cơ năng của con lắc được bảo toàn. Nó chỉ biến đổi từ thế năng sang động năng và ngược lại.

[CHUẨN NHẤT] Cấu tạo con lắc lò xo là gì? (ảnh 7)

* Nhận xét:

– Động năng và thế năng của con lắc lò xo biến thiên điều hòa cùng tần số góc 2ω, tần số 2f, chu kì T/2.

– Thời gian liên tiếp giữa hai lần động năng bằng thế năng là T/4.

– Cơ năng của con lắc lò xo luôn được bảo toàn và tỉ lệ với bình phương biên độ dao động.

III. Bài tập sách giáo khoa

Bài 3 (trang 13 SGK Vật Lý 12): Viết công thức của động năng, thế năng và cơ năng của con lắc lò xo.

Khi con lắc lò xo dao động điều hòa thì động năng và thế năng của con lắc biến đổi qua lại như thế nào?

Lời giải:

Động năng :

[CHUẨN NHẤT] Cấu tạo con lắc lò xo là gì? (ảnh 8)

Wđ : Động năng của con lắc lò xo (J)

m: khối lượng của vật (kg)

v: vận tốc của vật (m/s)

Thế năng (Chọn gốc thế năng đàn hồi tại vị trí cân bằng của vật)

[CHUẨN NHẤT] Cấu tạo con lắc lò xo là gì? (ảnh 9)

Wt: thế năng đàn hồi (J)

k: độ cứng lò xo (N/m)

x: li độ (m)

Cơ năng: Bằng tổng động năng và thế năng

[CHUẨN NHẤT] Cấu tạo con lắc lò xo là gì? (ảnh 10)

Khi con lắc dao động điều hòa, động năng tăng thì thế năng giảm và ngược lại, động năng giảm thì thế năng tăng.

Bài 4 (trang 13 SGK Vật Lý 12): Chọn đáp án đúng. Công thức tính chu kì dao động của con lắc lò xo là:

[CHUẨN NHẤT] Cấu tạo con lắc lò xo là gì? (ảnh 11)

Lời giải:

Chọn đáp án D.

Bài 5 (trang 13 SGK Vật Lý 12): Một con lắc lò xo dao động điều hòa. Lò xo có độ cứng k = 40 N/m. Khi vật m của con lắc đi qua vị trí có li độ x = – 2cm thì thế năng của con lắc là bao nhiêu?

A. – 0,016 J

B. – 0,008 J

C. 0,016 J

D. 0,008 J

Lời giải:

Thế năng

[CHUẨN NHẤT] Cấu tạo con lắc lò xo là gì? (ảnh 12)

Chọn đáp án D.

Bài 6 (trang 13 SGK Vật Lý 12): Một con lắc lò xo gồm một khối lượng m = 0,4 kg và một lò xo có độ cứng k = 80 N/m. Con lắc dao động điều hòa với biên độ bằng 0,1 m. Hỏi tốc độ của con lắc khi qua vị trí cân bằng?

A. 0 m/s

B. 1,4 m/s

C. 2,0 m/s

D. 3,4 m/s

Lời giải:

Tốc độ của con lắc qua vị trí cân bằng là cực đại

Ta có vmax = ωA với

[CHUẨN NHẤT] Cấu tạo con lắc lò xo là gì? (ảnh 13)

Chọn đáp án B.

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 12, Vật Lý 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button