Lớp 11Sinh Học

Câu hỏi in nghiêng trang 8 Sinh 11 nâng cao Bài 1

Bài 1: Trao đổi nước ở thực vật

Câu hỏi in nghiêng trang 8 Sinh 11 nâng cao Bài 1

Quan sát hình 1.2 cho biết có bao nhiêu con đường hấp thụ đất vào mạch gỗ?

Bạn đang xem: Câu hỏi in nghiêng trang 8 Sinh 11 nâng cao Bài 1

Lời giải

– Quan sát từ hình ảnh trong SGK, cho thấy nước di chuyển từ đất vào mạch gỗ của rễ qua 2 con đường:

   + Con đường thành tế bào – gian bào (Con đường qua các khoảng gian bào giữa các tế bào – con đường không có sự kiểm soát nhưng nhanh.)

   + Con đường qua chất nguyên sinh – không bào (Con đường đi qua các tế bào thông qua cầu sinh chất giữa các tế bào – con đường có sự kiểm soát nhưng chậm.)

Xem toàn bộ Giải sinh 11 nâng cao: Bài 1. Trao đổi nước ở thực vật

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 11, Sinh 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button