Lớp 11Sinh Học

Câu hỏi in nghiêng trang 22 Sinh 11 nâng cao Bài 4

Bài 4. Trao đổi khoáng và Nitơ ở thực vật (tiếp theo)

Câu hỏi in nghiêng trang 22 Sinh 11 nâng cao Bài 4

Hãy cho biết: Rễ cây có hấp thụ và sử dụng được Nitơ phân tử (N2) trong không khí không?

Lời giải

Bạn đang xem: Câu hỏi in nghiêng trang 22 Sinh 11 nâng cao Bài 4

Không, vì nitơ đơn chất trong khí quyển tồn tại ở dạng trơ có liên kết ba rất bền vững chỉ có thể bẻ gãy khi có tia lửa điện hoặc enzim nitrogenaza (loại enzim không có ở cây) dẫn tới cây không thể bẽ gãy liên kết → không hấp thụ được.

Xem toàn bộ Giải sinh 11 nâng cao: Bài 4. Trao đổi khoáng và Nitơ ở thực vật (tiếp theo)

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 11, Sinh 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button