Lớp 11Vật Lý

Câu hỏi C5 trang 187 Vật Lý 11 Bài 29

Bài 29: Thấu kính mỏng

Câu hỏi C5 trang 187 Vật Lý 11 Bài 29

Dùng công thức xác định vị trí ảnh hãy chứng tỏ rằng, nếu giữ thấu kính cố định và dời vật theo trục chính thì ảnh và vật luôn di chuyển cùng chiều.

Lời giải

Bạn đang xem: Câu hỏi C5 trang 187 Vật Lý 11 Bài 29

Công thức xác định vị trí của thấu kính:

Thấu kính có f= const.

Nếu giữ thấu kính cố định và dời vật dọc theo trục chính ra xa thấu kính thì d tăng => d’ giảm, tức ảnh di chuyển lại gần thấu kính => ảnh và vật di chuyển cùng chiều.

Ngược lại, dời vật dọc theo trục chính thì lại gần thấu kính thì d giảm => d’ tăng, tức là ảnh di chuyển ra xa thấu kính => ảnh vật di chuyển cùng chiều.

Kết luận: nếu giữ vật giữ thấu kính cố dịnh và dời vật dọc theo trục chính thì ảnh vật luôn di chuyển cùng chiều.

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 11: Bài 29. Thấu kính mỏng

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 11, Vật Lý 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button