Lớp 10Vật Lý

Câu hỏi C4 trang 178 Vật Lý 10 Bài 33

Bài 33: Các nguyên lí của nhiệt động lực học

Câu hỏi C4 trang 178 Vật Lý 10 Bài 33

Động cơ nhiệt  không thể chuyển hóa tất cả nhiệt lượng nhận được thành công cơ học. Hãy chứng minh rằng cách phát biểu trên không vi phạm định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng.

Lời giải

Bạn đang xem: Câu hỏi C4 trang 178 Vật Lý 10 Bài 33

1 phần nhiệt lượng động cơ nhiệt nhận được  sẽ chuyển hóa thành công cơ học, phần còn lại  được truyền cho nguồn lạnh. Vì vậy năng lượng vẫn được bảo toàn và không vi phạm định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng.

Xem toàn bộ Giải Vật lý 10: Bài 33. Các nguyên lí của nhiệt động lực học

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button