Lớp 10Vật Lý

Câu hỏi C3 trang 199 Vật Lý 10 Bài 37

Bài 37: Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng

Câu hỏi C3 trang 199 Vật Lý 10 Bài 37

Từ kết quả thí nghiệm theo Hình 37.3, hãy tính:

+ Tổng các lực căng bề mặt của nước tác dụng lên chiếc vòng V:

Bạn đang xem: Câu hỏi C3 trang 199 Vật Lý 10 Bài 37

                     Fc = F – P

+ Tổng chu vi ngoài và chu vi trong của chiếc vòng V:

                     L = Π(D + d)

+ Giá trị hệ số căng bề mặt của nước: 

                     

Lời giải

Tính theo kết quả thí nghiệm 37.3 đo được tại lớp học.

Xem toàn bộ Giải Vật lý 10: Bài 37. Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button