Lớp 10Vật Lý

Câu hỏi C3 trang 186 Vật Lý 10 Bài 34

Bài 34: Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình

Câu hỏi C3 trang 186 Vật Lý 10 Bài 34

Chất rắn vô định hình có tính dị hướng không? Có nhiệt độ nóng chảy xác định không? Tại sao?

Lời giải

Bạn đang xem: Câu hỏi C3 trang 186 Vật Lý 10 Bài 34

Do chất rắn vô định hình không có cấu trúc tinh thể nên nó có tính dị hướng và không có nhiệt độ nóng chảy xác định.

Xem toàn bộ Giải Vật lý 10: Bài 34. Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button