Lớp 10Vật Lý

Câu hỏi C2 trang 195 Vật Lý 10 Bài 36

Bài 36: Sự nở vì nhiệt của vật rắn

Câu hỏi C2 trang 195 Vật Lý 10 Bài 36

Dựa vào công thức 

 hãy cho biết ý nghĩa của hệ số nở dài α.

Bạn đang xem: Câu hỏi C2 trang 195 Vật Lý 10 Bài 36

Lời giải

Giải Vật lý 10: Câu hỏi C2 trang 195 Vật Lý 10 Bài 36 | Giải bài tập Vật lý 10

 gọi là độ dãn tỉ đối của thanh rắn khi nhiệt độ tăng.

Từ công thức 

Giải Vật lý 10: Câu hỏi C2 trang 195 Vật Lý 10 Bài 36 | Giải bài tập Vật lý 10

 ta thấy khi Δt = 1oC thì 

Giải Vật lý 10: Câu hỏi C2 trang 195 Vật Lý 10 Bài 36 | Giải bài tập Vật lý 10

 tức hệ số nở dài có trị số bằng độ dãn tỉ đối khi nhiệt độ tăng 1 độ.

Xem toàn bộ Giải Vật lý 10: Bài 36. Sự nở vì nhiệt của vật rắn

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button