Lớp 10Vật Lý

Câu hỏi C2 trang 185 Vật Lý 10 Bài 34

Bài 34: Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình

Câu hỏi C2 trang 185 Vật Lý 10 Bài 34

Tại sao chất rắn đơn tinh thể có tính dị hướng, còn chất rắn đa tinh thể lại có tính đẳng hướng?

Lời giải

Bạn đang xem: Câu hỏi C2 trang 185 Vật Lý 10 Bài 34

Vì chất rắn đơn tinh thể chỉ được cấu tạo từ 1 tinh thể tức là tất cả các hạt của nó được sắp xếp ở trong cùng 1 mạng tinh thể chung còn chất rắn đa tinh thể thì được cấu tạo bởi vô số các tinh thể nhỏ sắp xếp hỗn độn, do đó tính dị hướng của mỗi tinh thể nhỏ được bù trừ ở trong toàn khối chất, dẫn đến việc chất rắn đa tinh thể không có tính dị hướng mà lại chỉ có tính đẳng hướng.

Xem toàn bộ Giải Vật lý 10: Bài 34. Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button