Lớp 11Vật Lý

Câu hỏi C2 trang 182 Vật Lý 11 Bài 29

Bài 29: Thấu kính mỏng

Câu hỏi C2 trang 182 Vật Lý 11 Bài 29

Coi chùm tia song song như xuất phát hay hội tụ ở một điểm rất xa ( vô cực), hãy nêu mối quan hệ giữa điểm này với:

– Tiêu điểm ảnh.

Bạn đang xem: Câu hỏi C2 trang 182 Vật Lý 11 Bài 29

– Tiêu điểm vật của thấu kính hội tụ.

Lời giải

– Coi chùm tia song song như xuất phát ở một điểm rất xa (vô cực), tức là chùm tia tới là chùm song song thì chùm tia ló qua thấu kính sẽ đi qua (đối với thấu kính hội tụ) hay có đường kéo dài (đối với thấu kính phân kì) tiêu điểm ảnh tương ứng với trục song song với chùm tia tới cuả thấu kính đó.

-Coi chùm tia song song như hội tụ ở một điểm rất xa (vô cực), tức chùm tia ló là chùm song song thì chùm tia tới thấu kính sẽ đi qua (đối với thấu kính hội tụ) hay có đường kéo dài (đối với thấu kính phân kì) tiêu điểm vật tương ứng với trục song song với chùm tia ló của thấu kính đó.

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 11: Bài 29. Thấu kính mỏng

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 11, Vật Lý 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button