Lớp 11Vật Lý

Câu hỏi C2 trang 150 Vật Lý 11 Bài 24

Bài 24: Suất điện động cảm ứng

Câu hỏi C2 trang 150 Vật Lý 11 Bài 24

Nghiệm lại rằng, trong công thức (24.4), hai vế đều có cùng đơn vị:

Lời giải

Bạn đang xem: Câu hỏi C2 trang 150 Vật Lý 11 Bài 24

Trong công thức (24.4),

Đơn vị của ec là vôn (V)

Đơn vị của 

Giải bài tập Vật lý 11: Câu hỏi C2 trang 150 Vật Lý 11 Bài 24 | Giải Lý 11

 là vê-be trên giây 

Giải bài tập Vật lý 11: Câu hỏi C2 trang 150 Vật Lý 11 Bài 24 | Giải Lý 11

Từ công thức: 

Giải bài tập Vật lý 11: Câu hỏi C2 trang 150 Vật Lý 11 Bài 24 | Giải Lý 11

Từ công thức: 

Giải bài tập Vật lý 11: Câu hỏi C2 trang 150 Vật Lý 11 Bài 24 | Giải Lý 11

Từ công thức: 

Giải bài tập Vật lý 11: Câu hỏi C2 trang 150 Vật Lý 11 Bài 24 | Giải Lý 11

Từ công thức: 

Giải bài tập Vật lý 11: Câu hỏi C2 trang 150 Vật Lý 11 Bài 24 | Giải Lý 11
Giải bài tập Vật lý 11: Câu hỏi C2 trang 150 Vật Lý 11 Bài 24 | Giải Lý 11

Vậy đơn vị của 

Giải bài tập Vật lý 11: Câu hỏi C2 trang 150 Vật Lý 11 Bài 24 | Giải Lý 11

 là  

Giải bài tập Vật lý 11: Câu hỏi C2 trang 150 Vật Lý 11 Bài 24 | Giải Lý 11

 hay vôn (V).

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 11: Bài 24. Suất điện động cảm ứng

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 11, Vật Lý 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button