Lớp 11Vật Lý

Câu hỏi C2 trang 143 Vật Lý 11 Bài 23

Bài 23: Từ thông. Cảm ứng điện từ

Câu hỏi C2 trang 143 Vật Lý 11 Bài 23

Mô tả và giải thích thí nghiệm Fa-ra-đây được vẽ trên hình 23.4 SGK

Lời giải

Bạn đang xem: Câu hỏi C2 trang 143 Vật Lý 11 Bài 23

* Ở hình 23.4 a thí nghiệm Fa-ra-đây gồm có:

– Một ống dây (1) có điện kế G tạo thành mạch kín.

-1 ống dây (2) nối với nguồn điện và khóa K.

+ Mô tả thí nghiệm

-Khi khóa K ngắt, kim điện kế G không bị lệch.

– Khi khóa K đóng, kim điện kế G bị lệch chứng tỏ trong ống dây (1) có dòng điện.

+ Giải thích hiện tượng

– Khi khóa K ngắt, ống dây (2) không có dòng điện chạy qua. Không có sự biến thiên từ thông qua ống dây (1) nên không xuất hiện dòng điện cảm ứng. Kim điện kế không bị lệch.

– Khi khóa K đóng, ống dây (2) có dòng điện chạy qua trở thành một nam châm điện gây ra từ trường xuyên qua ống dây (1). Từ thông qua ống dây (1) tăng (từ giá trị không khi K đóng) nên làm xuất hiện dòng điện cảm ứng trong ống dây (1) để chống lại sự biến thiên từ thông qua nó. Kim điện kế lệch.

* Ở hình 23.4 b thí nghiệm Fa-ra-đây gồm có:

– 1 ống dây (1) có điện kế G tạo thành một mạch kín.

– 1 ống dây (2) nối với nguồn điện cùng một biến trở và trở thành một nam châm điện.

+ Mô tả thí nghiệm:

– Khi không dịch chuyển con chạy của biến trở , kim điện kế G không bị lệch.

– Dịch chuyển con chạy, kim điện kế G bị lệch chứng tỏ trong ống dây (1) có dòng điện.

+ Giải thích hiện tượng

– Khi không dịch chuyển con chạy, từ thông qua ống dây (1) không đổi nên không xuất hiện dòng điện cảm ứng. Kim điện kế không lệch.

– Khi bắt đầu dịch chuyển con chạy trên biến trở, điện trở biến trở thay đổi khiến cường độ dòng điện qua ống dây (2) cũng biến đổi, làm từ trường của nam châm điện thay đổi dẫn đến từ thông xuyên qua ống dây (1) để chống lại sự biến thiên từ thông này. Dẫn đến kim điện kế lệch.

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 11: Bài 23. Từ thông. Cảm ứng điện từ

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 11, Vật Lý 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button