Lớp 10Vật Lý

Câu hỏi C1 trang 195 Vật Lý 10 Bài 36

Bài 36: Sự nở vì nhiệt của vật rắn

Câu hỏi C1 trang 195 Vật Lý 10 Bài 36

Tính hệ số 

 của mỗi lần đo ghi trong bảng 36.1. Xác định giá trị trung bình của hệ số α. Với sai số khoảng 5%, nhận xét xem hệ số α có giá trị không đổi hay thay đổi?

Bạn đang xem: Câu hỏi C1 trang 195 Vật Lý 10 Bài 36

Lời giải

Giải Vật lý 10: Câu hỏi C1 trang 195 Vật Lý 10 Bài 36 | Giải bài tập Vật lý 10

+ Giá trị trung bình của hệ số α.

Giải Vật lý 10: Câu hỏi C1 trang 195 Vật Lý 10 Bài 36 | Giải bài tập Vật lý 10

Với sai số 5%, hệ số α coi như có giá trị không thay đổi.

Giải Vật lý 10: Câu hỏi C1 trang 195 Vật Lý 10 Bài 36 | Giải bài tập Vật lý 10

Xem toàn bộ Giải Vật lý 10: Bài 36. Sự nở vì nhiệt của vật rắn

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button