Lớp 10Vật Lý

Câu hỏi C1 trang 184 Vật Lý 10 Bài 34

Bài 34: Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình

Câu hỏi C1 trang 184 Vật Lý 10 Bài 34

Tinh thể của một chất được hình thành trong quá trình nóng chảy hay đông đặc của chất đó?

Lời giải

Bạn đang xem: Câu hỏi C1 trang 184 Vật Lý 10 Bài 34

Tinh thể của 1 chất được hình thành ở trong quá trình đông đặc của chất đó

Xem toàn bộ Giải Vật lý 10: Bài 34. Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button