Lớp 11Vật Lý

Câu hỏi C1 trang 181 Vật Lý 11 Bài 29

Bài 29: Thấu kính mỏng

Câu hỏi C1 trang 181 Vật Lý 11 Bài 29

Hãy gọi tên ba loại kính lồi và ba loại thấu kính lõm ở hình 29.1.

Lời giải

Bạn đang xem: Câu hỏi C1 trang 181 Vật Lý 11 Bài 29

Ba loại thấu kính lồi trong hình 29.1a là các thấu kính hội tụ. Trong đó:

– Hình (1) là thấu kính hội tụ 2 mặt lồi.

– Hình (2) là thấu kính hội tụ 1 mặt lồi, 1 mặt phẳng.

– Hình (3) là thấu kính hội tụ mặt lồi, 1 mặt lõm, bán kính mặt lồi nhỏ hơn bán kính mặt lõm.

Ba loại thấu kính lõm trong hình 29.1b là các thấu kính phân kì. Trong đó:

– Hình (1) là thấu kính phân kì 2 mặt  lõm.

– Hình (2) là thấu kính phân kì 1 mặt lõm, 1 mặt phẳng.

– Hình (3) là thấu kính phân kì 1 mặt lồi, 1 mặt lõm. Bán kính mặt lồi lớn hơn bán kính mặt lõm.

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 11: Bài 29. Thấu kính mỏng

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 11, Vật Lý 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button