Lớp 12Vật Lý

Câu hỏi C1 trang 176 Vật lý 12 Bài 35

Bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân

Câu hỏi C1 trang 176 Vật lý 12 Bài 35

Nếu tưởng tượng kích thước nguyển tử to như một căn phòng kích thước (10 x 10 x 10)m thì hạt nhân có thể so sánh với vật nào?

Lời giải

Bạn đang xem: Câu hỏi C1 trang 176 Vật lý 12 Bài 35

Nếu kích thước nguyên tử to như một căn phòng kích thước (10 x 10 x 10)m thì hạt nhân có thể so sánh với hạt bụi, hạt vừng (đường kính từ 0,1mm đến 1mm)

Kiến thức cần nhớ

– Cấu tạo hạt nhân bao gồm có Z prôtôn và A – Z nơtron (A: số nuclôn).

Kí hiệu: AZX

– Khối lượng hạt nhân tính ra đơn vị u:

1u = 1,66055.10−27kg ≈ 931.5 MeV/c2

– Hệ thức Anh-xtanh: E = mc2.

(SGK Vật lý 12 – Bài 35 trang 180)

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 12: Bài 35. Tính chất và cấu tạo hạt nhân

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 12, Vật Lý 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button