Lớp 10Vật Lý

Câu hỏi C1 trang 151 Vật Lý 10 Bài 28

Bài 28: Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khí

Câu hỏi C1 trang 151 Vật Lý 10 Bài 28

Tại sao cho hai thỏi chì có mặt đáy phẳng đã được mài nhẵn tiếp xúc với nhau thì chúng hút nhau (Hình 28.3)? Tại sao hai mặt không được mài nhẵn thì lại không hút nhau?

Lời giải

Bạn đang xem: Câu hỏi C1 trang 151 Vật Lý 10 Bài 28

Vì khi mãi nhẵn thì khoảng các giữa các phân tử ở 2 thỏi chì là rất gần nhau làm cho lực hút giữa chúng là đáng kể – 2 thỏi chì khi đó  hút nhau.

Còn khi 2 mặt không được mài nhẵn thì khoảng cách giữa các phân tử ở 2 lõi chỗ tiếp xúc là lớn hơn nên lực hút khi đó không đủ lớn để chúng hút nhau được.

Xem toàn bộ Giải Vật lý 10: Bài 28. Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khí

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button