Lớp 11Vật Lý

Câu hỏi C1 trang 149 Vật Lý 11 Bài 24

Bài 24: Suất điện động cảm ứng

Câu hỏi C1 trang 149 Vật Lý 11 Bài 24

a) Nhắc lại định nghĩa suất điện động của một nguồn điện.

b) Trong các sơ đồ mạch điện, nguồn điện lí tưởng một chiều được ký hiệu như hình 24.1a SGK. Ngoài ra nguồn điện còn được ký hiệu như hình 24.1b SGK, trong đó, điểm ngọn của mũi tên chỉ vào cực dương của nguồn; chiều của mũi tên được gọi là chiều của suất điện động. Tính UAB theo sơ đồ hình 24.1c SGK.

Bạn đang xem: Câu hỏi C1 trang 149 Vật Lý 11 Bài 24

c) Tính UCD theo sơ đồ hình 24.1d SGK.

d) Tính UAB theo sơ đồ hình 24.1e SGK với một nguồn có r ≠ 0.

e) Nhắc lại biểu thức của điện năng do một nguồn điện sản ra trong một khoảng thời gian Δt.

Lời giải

a) Suất điện động của một nguồn điện:

Là đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện công của nguồn điện và được đo bằng thương số giữa công A của lực lạ thực hiện khi dịch chuyển một điện tích dương q ngược chiều điện trường và độ lớn của điện tích q đó.

b) Ta có E là suất điện động của nguồn điện, nên:

UAB= ℰ -I.r

Vì r=0 và mạch hở I =0 =>UAB= ℰ

c) UCD=-UDC=- ℰ

d) UAB= ℰ -Ir

e) W= ℰΔt

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 11: Bài 24. Suất điện động cảm ứng

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 11, Vật Lý 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button