Lớp 10Vật Lý

Câu hỏi C1 trang 123 Vật Lý 10 Bài 23

Bài 23: Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng

Câu hỏi C1 trang 123 Vật Lý 10 Bài 23

Chứng minh rằng đơn vị động lượng cũng có thể tính ra Newton giây (N.s).

Lời giải

Bạn đang xem: Câu hỏi C1 trang 123 Vật Lý 10 Bài 23

Công thức định luật II Newton: F = ma ⇒ 1 N = 1 kg m/s2.

Công thức tính động lượng: p = m.v, đơn vị: kg.m/s

Xem toàn bộ Giải Vật lý 10: Bài 23. Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button