Lớp 10Vật Lý

Câu hỏi C1 trang 109 Vật Lý 10 Bài 20

Bài 20: Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế

Câu hỏi C1 trang 109 Vật Lý 10 Bài 20

Hãy xác định mặt chân đế của các khối hộp ở các vị trí 1, 2, 3, 4.

Lời giải

Bạn đang xem: Câu hỏi C1 trang 109 Vật Lý 10 Bài 20

Vị trí 1: Mặt chân đế là mặt cắt AB (mặt ABA’B’)

Vị trí 2: Mặt chân đế là mặt cắt AC (mặt ACA’C’)

Vị trí 3: Mặt chân đế là cạnh AD (mặt ADA’D’)

Vị trí 4: Mặt chân đế là cạnh AA’

Với A’, B’, C’, D’ là các điểm ứng với A, B, C , D nằm ở trên hình hộp.

Xem toàn bộ Giải Vật lý 10: Bài 20. Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button