Lớp 11Toán

Câu hỏi 7 trang 89 Toán 11 Hình học Bài 1

Bài 1: Vectơ trong không gian

Câu hỏi 7 trang 89 Toán 11 Hình học Bài 1

Cho ba vecto  trong không gian. Chứng minh rằng nếu Giải Toán 11: Câu hỏi 7 trang 89 Toán 11 Hình học Bài 1 | Giải bài tập Toán 11 và một trong ba số m, n, p khác không thì ba vecto  đồng phẳng

Lời giải

Bạn đang xem: Câu hỏi 7 trang 89 Toán 11 Hình học Bài 1

Hướng dẫn

Rút một véc tơ theo hai véc tơ còn lại và sử dụng nội dung định lý 1 để nhận xét.

Giả sử p ≠ 0 ta có:

Giải Toán 11: Câu hỏi 7 trang 89 Toán 11 Hình học Bài 1 | Giải bài tập Toán 11

Do đó, ba vecto  đồng phẳng theo định lí 1.

Xem toàn bộ Giải Toán 11: Bài 1. Vectơ trong không gian

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button