Lớp 11Toán

Câu hỏi 6 trang 89 Toán 11 Hình học Bài 1

Bài 1: Vectơ trong không gian

Câu hỏi 6 trang 89 Toán 11 Hình học Bài 1

Cho hai vecto  đều khác vecto Giải Toán 11: Câu hỏi 6 trang 89 Toán 11 Hình học Bài 1 | Giải bài tập Toán 11. Hãy xác định vecto Giải Toán 11: Câu hỏi 6 trang 89 Toán 11 Hình học Bài 1 | Giải bài tập Toán 11 và giải thích tại sao ba vecto Giải Toán 11: Câu hỏi 6 trang 89 Toán 11 Hình học Bài 1 | Giải bài tập Toán 11 đồng phẳng

Lời giải

Bạn đang xem: Câu hỏi 6 trang 89 Toán 11 Hình học Bài 1

Hướng dẫn

– Dựng hai véctơ Giải Toán 11: Câu hỏi 6 trang 89 Toán 11 Hình học Bài 1 | Giải bài tập Toán 11

– Chọn một điểm làm gốc, vẽ hai véctơ Giải Toán 11: Câu hỏi 6 trang 89 Toán 11 Hình học Bài 1 | Giải bài tập Toán 11

– Sử dụng quy tắc hình bình hành dựng véctơ Giải Toán 11: Câu hỏi 6 trang 89 Toán 11 Hình học Bài 1 | Giải bài tập Toán 11

Giải Toán 11: Câu hỏi 6 trang 89 Toán 11 Hình học Bài 1 | Giải bài tập Toán 11

Giải Toán 11: Câu hỏi 6 trang 89 Toán 11 Hình học Bài 1 | Giải bài tập Toán 11 đồng phẳng vì  không cùng phương và có cặp số (2; -1)sao cho : Giải Toán 11: Câu hỏi 6 trang 89 Toán 11 Hình học Bài 1 | Giải bài tập Toán 11

Xem toàn bộ Giải Toán 11: Bài 1. Vectơ trong không gian

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button