Lớp 11Toán

Câu hỏi 5 trang 10 Toán 11 Hình học Bài 3

Bài 3: Phép đối xứng trục

Câu hỏi 5 trang 10 Toán 11 Hình học Bài 3

Chọn hệ tọa độ Oxy sao cho trục Ox trùng với trục đối xứng, rồi dùng biểu thức tọa độ của phép đối xứng qua trục Ox để chứng minh tính chất 1.

Lời giải

Bạn đang xem: Câu hỏi 5 trang 10 Toán 11 Hình học Bài 3

Lấy ảnh A’,B’ của hai điểm A(1; 2) và B(2; 3) qua phép đối xứng trục Ox

Dùng biểu thức tọa độ của phép đối xứng qua trục Ox, ta có:

A'(1;-2), B'(2;-3)

Giải Toán 11: Câu hỏi 5 trang 10 Toán 11 Hình học Bài 3 | Giải bài tập Toán 11

⇒ A’B’ = AB.

Xem toàn bộ Giải Toán 11: Bài 3. Phép đối xứng trục

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button