Lớp 11Toán

Câu hỏi 4 trang 87 Toán 11 Hình học Bài 1

Bài 1: Vectơ trong không gian

Câu hỏi 4 trang 87 Toán 11 Hình học Bài 1

Trong không gian cho hai vecto  đều khác vecto – không. Hãy xác định các vecto Giải Toán 11: Câu hỏi 4 trang 87 Toán 11 Hình học Bài 1 | Giải bài tập Toán 11

Lời giải

Bạn đang xem: Câu hỏi 4 trang 87 Toán 11 Hình học Bài 1

Hướng dẫn

– Vẽ các véc Giải Toán 11: Câu hỏi 4 trang 87 Toán 11 Hình học Bài 1 | Giải bài tập Toán 11 bất kì.

– Chọn một điểm làm gốc, lần lượt dựng hai véctơ Giải Toán 11: Câu hỏi 4 trang 87 Toán 11 Hình học Bài 1 | Giải bài tập Toán 11

– Sử dụng quy tắc hình bình hành dựng véctơ Giải Toán 11: Câu hỏi 4 trang 87 Toán 11 Hình học Bài 1 | Giải bài tập Toán 11

Các vecto được xác định như hình vẽ:

Giải Toán 11: Câu hỏi 4 trang 87 Toán 11 Hình học Bài 1 | Giải bài tập Toán 11

Xem toàn bộ Giải Toán 11: Bài 1. Vectơ trong không gian

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button