Lớp 11Toán

Câu hỏi 3 trang 9 Toán 11 Hình học Bài 3

Bài 3: Phép đối xứng trục

Câu hỏi 3 trang 9 Toán 11 Hình học Bài 3

Tìm ảnh của các điểm A(1; 2), B(0; -5) qua phép đối xứng trục qua trục Ox.

Bạn đang xem: Câu hỏi 3 trang 9 Toán 11 Hình học Bài 3

Lời giải

Gọi A'(a,b) và B'(c,d) lần lượt là ảnh của A và B qua phép đối xứng trục qua trục Ox.

=> a = 1; b = -2; c = 0; d = 5 hay A'(1; -2) và B'(0; 5)

Giải Toán 11: Câu hỏi 3 trang 9 Toán 11 Hình học Bài 3 | Giải bài tập Toán 11

Xem toàn bộ Giải Toán 11: Bài 3. Phép đối xứng trục

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button