Lớp 12Toán Học

Câu hỏi 3 trang 84 Toán 12 Hình học Bài 3

Bài 3 : Phương trình đường thẳng trong không gian

Câu hỏi 3 trang 84 Toán 12 Hình học Bài 3 : 

Cho hai đường thẳng d và d’ có phương trình tham số lần lượt là

Bạn đang xem: Câu hỏi 3 trang 84 Toán 12 Hình học Bài 3

a) Hãy chứng tỏ điểm M(1; 2; 3) là điểm chung của d và d’;

b) Hãy chứng tỏ d và d’ có hai vecto chỉ phương không cùng phương.

Lời giải:

Kiến thức áp dụng

– Thay tọa độ điểm M vào phương trình đường thẳng d, nếu tìm được t thì M thuộc d.

– Thay tọa độ điểm M vào phương trình đường thẳng d′, nếu tìm được t′ thì M thuộc d′.

a) tọa độ M thỏa mãn phương trình tham số của d với t = -1

Tọa độ M thỏa mãn phương trình tham số của d’ với t = -1

⇒ M là điểm chung của d và d’

b)Giải Toán 12: Câu hỏi 3 trang 84 Toán 12 Hình học Bài 3 | Giải bài tập Toán 12  là hai vecto không tỉ lệ nên hai veco đó không cùng phương

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 12, Toán 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button