Lớp 11Toán

Câu hỏi 3 trang 57 Toán 11 Hình học Bài 2

Bài 2: Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song

Câu hỏi 3 trang 57 Toán 11 Hình học Bài 2

Cho hai mặt phẳng α và β. Một mặt phẳng λ cắt α và β lần lượt theo các giao tuyến a và b. Chứng minh rằng khi a và b cắt nhau tại I thì I là điểm chung của α và β. (h.2.32).

Bạn đang xem: Câu hỏi 3 trang 57 Toán 11 Hình học Bài 2

Lời giải

a và b cắt nhau tại I

I ∈ a ∈ α (vì a là giao tuyến của α và λ)

I ∈ b ∈ β ( vì b là giao tuyến của β và λ)

Nên I là điểm chung của α và β.

Xem toàn bộ Giải Toán 11: Bài 2. Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button