Lớp 11Toán

Câu hỏi 3 trang 13 Toán 11 Hình học Bài 4

Bài 4: Phép đối xứng tâm

Câu hỏi 3 trang 13 Toán 11 Hình học Bài 4

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm A(- 4; 3). Tìm ảnh của A qua phép đối xứng tâm O.

Lời giải

Bạn đang xem: Câu hỏi 3 trang 13 Toán 11 Hình học Bài 4

A'(a,b) là ảnh của A’ qua phép đối xứng tâm O ⇒ a = 4 và b = -3

Xem toàn bộ Giải Toán 11: Bài 4. Phép đối xứng tâm

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button