Lớp 12Toán Học

Câu hỏi 2 trang 62 Toán 12 Giải tích Bài 3

Bài 3: Lôgarit

Câu hỏi 2 trang 62 Toán 12 Giải tích Bài 3

a) Tính  .

b) Có các số x, y nào để 3x= 0, 2y= -3 hay không ?

Bạn đang xem: Câu hỏi 2 trang 62 Toán 12 Giải tích Bài 3

Lời giải:

Hướng dẫn

– Tìm một số thực x thỏa mãn Giải Toán 12: Câu hỏi 2 trang 62 Toán 12 Giải tích Bài 3 | Giải bài tập Toán 12

 Tìm một số thực thỏa mãn 3x =Giải Toán 12: Câu hỏi 2 trang 62 Toán 12 Giải tích Bài 3 | Giải bài tập Toán 12

– Nhận xét giá trị của 3x và 0,2y suy ra kết luận.

a) Giải Toán 12: Câu hỏi 2 trang 62 Toán 12 Giải tích Bài 3 | Giải bài tập Toán 12 = -2,

Giải Toán 12: Câu hỏi 2 trang 62 Toán 12 Giải tích Bài 3 | Giải bài tập Toán 12

b) Không có số x, y nào để 3x= 0, 2y= -3 vì 3x > 0,2y > 0 với mọi x, y.

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 12, Toán 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button