Lớp 11Toán

Câu hỏi 2 trang 100 Toán 11 Hình học Bài 3

Bài 3: Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Câu hỏi 2 trang 100 Toán 11 Hình học Bài 3

Cho hai đường thẳng a và b song song với nhau. Một đường thẳng d vuông góc với a và b. Khi đó đường thẳng d có vuông góc với mặt phẳng xác định bởi hai đường thẳng song song a và b không ?

Lời giải

Bạn đang xem: Câu hỏi 2 trang 100 Toán 11 Hình học Bài 3

Hướng dẫn

Sử dụng định lý: Nếu một đường thẳng vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau cùng thuộc một mặt phẳng thì nó vuông góc với mặt phẳng ấy.

Không vì trái với định lí ( a // b thì a và b không cắt nhau).

Xem toàn bộ Giải Toán 11: Bài 3. Hai đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button