Lớp 11Toán

Câu hỏi 1 trang 93 Toán 11 Hình học Bài 2

Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc

Câu hỏi 1 trang 93 Toán 11 Hình học Bài 2

Cho tứ diện đều ABCD có H là trung điểm của cạnh AB. Hãy tính góc giữa các cặp vecto sau đây:

Bạn đang xem: Câu hỏi 1 trang 93 Toán 11 Hình học Bài 2

Lời giải

Giải Toán 11: Câu hỏi 1 trang 93 Toán 11 Hình học Bài 2 | Giải bài tập Toán 11

Tứ diện ABCD đều có các mặt là tam giác đều

a) Góc giữa Giải Toán 11: Câu hỏi 1 trang 93 Toán 11 Hình học Bài 2 | Giải bài tập Toán 11 là góc ∠α và ∠α = 180o – 60o = 120o

b) Góc giữa Giải Toán 11: Câu hỏi 1 trang 93 Toán 11 Hình học Bài 2 | Giải bài tập Toán 11 là ∠β

H là trung điểm cạnh AB của tam giác đều ABC nên CH vừa là trung tuyến vừa là đường cao nên CH ⊥ AB

Xét tam giác vuông ACH tại H có ∠(ACH) + ∠(HAC) = 90o ⇒ ∠(ACH) = 90o – 60o = 30o

Nên ∠β = 180o – 30o = 150o

Xem toàn bộ Giải Toán 11: Bài 2. Hai đường thẳng vuông góc

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button