Lớp 11Toán

Câu hỏi 1 trang 55 Toán 11 Hình học Bài 2

Bài 2: Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song

Câu hỏi 1 trang 55 Toán 11 Hình học Bài 2

Quan sát các cạnh tường trong lớp học và xem cạnh tường là hình ảnh của đường thẳng. Hãy chỉ ra một số cặp đường thẳng không thể cùng thuộc một mặt phẳng.

Lời giải

Bạn đang xem: Câu hỏi 1 trang 55 Toán 11 Hình học Bài 2

Học sinh tự quan sát.

Xem toàn bộ Giải Toán 11: Bài 2. Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button