Lớp 11Toán

Câu hỏi 1 trang 13 Toán 11 Hình học Bài 4

Bài 4: Phép đối xứng tâm

Câu hỏi 1 trang 13 Toán 11 Hình học Bài 4

Chứng minh rằng M’ = ĐI(M) ⇔ M = ĐI(M’)

Lời giải

Bạn đang xem: Câu hỏi 1 trang 13 Toán 11 Hình học Bài 4

M’ = Đ(M)nghĩa là phép biến hình này biến điểm I thành chính nó

hoặc biến mỗi điểm M khác I thành M’ sao cho I là trung điểm

của đoạn thẳng MM’

– M ≡ I ⇒ M’ = ĐI(M) ≡ M ≡ I ⇒ M = ĐI(M’)

– M ≠ I ⇒ M’ = ĐI(M) thì I là trung điểm của MM’

⇒ M’ ≠ I và phép biến hình biến mỗi điểm M’ thành M sao cho I là trung điểm của đoạn thẳng M’M

⇒ M = ĐI (M’)

Xem toàn bộ Giải Toán 11: Bài 4. Phép đối xứng tâm

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button