Lớp 11Toán

Câu hỏi 1 trang 115 Toán 11 Hình học Bài 5

Bài 5: Khoảng cách

Câu hỏi 1 trang 115 Toán 11 Hình học Bài 5

Cho điểm O và đường thẳng a. Chứng minh rằng khoảng cách từ điểm O đến đường thẳng a là bé nhất so với các khoảng cách từ O đến một điểm bất kì của đường thẳng a.

Lời giải

Bạn đang xem: Câu hỏi 1 trang 115 Toán 11 Hình học Bài 5

Hướng dẫn

Dựa vào mối quan hệ đường xiên và đường vuông góc.

Khoảng cách từ điểm O đến đường thẳng a là OH (H là hình chiếu vuông góc của O trên a)

Dựa vào quan hệ giữa đường xiên và đường vuông góc ⇒ khoảng cách từ điểm O đến đường thẳng a là bé nhất so với các khoảng cách từ O đến một điểm bất kì của đường thẳng a.

Xem toàn bộ Giải Toán 11: Bài 5. Khoảng cách

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button